-0.1 C
Sarajevo
PočetnaUkrašavanjeStav islama o vješanju slika u kući

Stav islama o vješanju slika u kući

PITANJE:

Kakav je stav islama o vješanju slika u kući i na drugim mjestima?

ODGOVOR:

Vješanje slika je zabranjeno ukoliko su slike živih bića, kao što su ljudi i druga živa bića, a dokaz za to su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upućene Aliji, radijallahu anhu: “Nemoj ostaviti nijednu sliku, a da je ne uništiš, niti jedan uzvišen kabur, a da ga ne poravnaš.” (Muslim, poglavlje: “Dženaze”, 969.)

Također, se prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Na jedan prozor sam okačila zastor na kojem su bile slike (likovi), pa kada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, to vidio, strgnuo ga je i lice mu se izmijenilo. Rekao je: ‘Aiša, oni koji prave ove slike bit će kažnjeni na Sudnjem Danu i bit će im rečeno: Oživite ono što ste stvorili!’” (Buharija, poglavlje: “Tevhid”, 7557. i Muslim, poglavlje: “Odjeća”, 2107. )

Međutim, ako se slike nalaze na prostirci koja se gazi ili na jastuku na koji se naslanja, tada je dozvoljeno. Prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jedne prilike imao susret sa Džibrilom, ‘alejhi selam, i kada je došao odbio je da uđe u Poslanikovu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kuću. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga je pitao zašto je odbio, a on mu reče: “U kući se nalazi zastor sa slikama i pas. Naredi da se slikama otkinu glave, a od zastora napravite dva jastuka na koja ćete se naslanjati. Naredi da se pas istjera.” Nakon što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, tako uradio, Džibril, ‘alejhi selam je ušao. (Ebu Davud, poglavlje: “Odjeća”, 4158; Tirmizi, poglavlje: “Edeb”, 2806. i Nesai, poglavlje: “Ukrasi”, 8/216.)

Pas koji je spomenut u hadisu je bio malo štene, koje su Hasan i Husejn, radijallahu anhum, držali ispod kreveta. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika.” (Buharija, poglavlje: “Početak stvaranja”, 3225. i Muslim, poglavlje: “Odjeća”, 2106.  Šejh Ibn Baz, “Kitabud – de’weti”, str. 19 – 20)

ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE