16 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaŠta se podrazumijeva pod riječima „ruh“ (duh) i „nefs“ (duša)?

Šta se podrazumijeva pod riječima „ruh“ (duh) i „nefs“ (duša)?

Pitanje:

Šta se podrazumijeva pod riječima „ruh“ (duh) i „nefs“ (duša)? Kakva je razlika između toga dvoga?

Odgovor:

Riječ „ruh“ se uglavnom koristi za ono što nosi život, bilo osjetilno ili smisaono tj. apstraktno. Tako se i Kur'an naziva ruhom. Allah, dž. š., kaže: “Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje (ruhan min emrina)…” (Aš-Šura, 52)

Otuda se i duša koja nosi život organizma zove ruhom. Allah, dž. š., kaže: “Pitaju te o duši (ruhu). Reci: ‘Šta je duša (ruh) – samo Gospodar moj zna,…’“ (Al-Isra’, 85)
Riječ „nefs“ se počesto koristi u značenju riječi „ruh“ (duh, duša). Allah, dž. š., kaže: “Allah uzima duše u času njihove smrti, …” (Az-Zumar, 42)

Riječ „nefs“ se ponekada koristi i za čovjeka, pa se kaže: „Dža’e fulanun, nefsuhu“, (Došao je taj i taj lično), tako da se u tom slučaju koristi za ,,zat’’, ličnost (osobu).
Dakle, riječi „ruh“ i „nefs“ se nekada koriste u različitim značenjima a nekada u istom značenju, zavisno od konteksta.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE