-0.1 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih...

Da li će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki ili očeva?

Pitanje:

Je li tačna konstatacija da će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki?

Odgovor:

Određeni broj ljudi, kako u našem podneblju tako i u arapskom, smatra da će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki, a ne po imenima svojih očeva. Ovo ubjeđenje ima svoje korijene i dokaze. Mi ćemo ih spomenuti rezimirano, a nakon toga kazati šta je u svemu tome tačno.

Hadisi u kojima se spominje da će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki, kao što je hadis: “Na Sudnjem danu ljudi će biti prozivani po imenima svojih majki…”, ili malo duži hadis o telkinu nakon smrti, u kojem se navodi da, kada čovjek umre i kada ga ukopaju, neko treba da stane kod njegove glave i da ga dozove pripisujući ga njegovoj majci: “O, ti, sine te i te žene…”, a ako ne bude znao ime njegove majke, tada će ga pripisati našoj pramajci Havi.

Što se tiče ova dva hadisa, o prvom je šejh Albani u jednoj od svojih knjiga kazao da je apokrifan (izmišljen), a na drugom je mjestu kazao da je ništavan (batil). (Ed-Daifa, br. hadisa 433 i 5463)

Što se tiče drugog hadisa, o njemu je Ibn Kajjim rekao da je slab po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka.

Govoreći o spomenutom hadisu, imam Sa‘nani rekao je: “Iz govora učenjaka proizlazi da je hadis daif, a da je postupanje po njemu novotarija i čovjeka ne treba da zbunjuje mnoštvo onih koji rade prema njemu.”

Postoji još jedna nejasnoća koja je uzrokovala raširenost ovog ubjeđenja, a to je razumijevanje ajeta Uzvišenog Allaha u suri El-Isra: “A na Dan kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim…”, u kojem su neki učenjaci riječ “vođe” protumačili kao “majke”, zbog sličnosti korijena ove dvije riječi u arapskom jeziku.

Ovo tumačenje nisu prihvatili neki islamski klasici tefsirske znanosti.

Oni koji su zagovarali spomenuto mišljenje, naveli su da se mudrost prozivanja ljudi na Sudnjem danu po imenima majki ogleda su sljedećem: (1) iz počasti prema Isau, alejhis-selam, (2) iz počasti prem Hasanu i Husejnu, (3) kako se ne bi osramotila djeca rođena iz bluda.

Na kraju, nakon što smo se uvjerili da ne postoji validan dokaz koji potvrđuje spomenuto ubjeđenje, mi kažemo da je tačno da će ljudi biti na Sudnjem danu prozivani po imenima svojih očeva.

Imam Buhari u svom čuvenom Sahihu naslovio je jedno poglavlje riječima: “Poglavlje o tome da će ljudi biti prozivani po imenima svojih očeva”, iz čega se jasno uočava stav ovog velikog alima.

Od Ibn Omera, r. a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Na Sudnjem danu svakom prevarantu dat će se zastava i bit će rečeno: ‘Ovo je prevara toga, sina toga i toga.’” (Buhari i Muslim)

Mnogi komentatori citiranog hadisa, kao hafiz Ibn Hadžer, Ibn Bettal i Ibn Kajjim, u komentaru ovog hadisa naveli su da on ukazuje na to da će ljudi na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih očeva, a ne po imenima majki.

Rezime: Ubjeđenje velikog broja ljudi da će ljudi biti prozivani na Sudnjem danu po imenima svojih majki – neutemeljeno je. Suprotno tome, vjerodostojni hadisi, zabilježeni u najvjerodostojnijim zbirkama hadisa ovog ummeta, potvrđuju da će ljudi biti prozivani na Sudnjem danu po svojim imenima i imenima svojih očeva.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE