25.5 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaŠta je to ''kelala?

Šta je to ”kelala?

Pitanje:

Šta je to ”kelala”?

Odgovor:

Uzvišeni Allah pitanje ”kelale” spominje na dva mjesta u suri En-Nisa, u dvanaestom ajetu i u zadnjem ajetu sure En-Nisa, stotinu sedamdeset i šestom ajetu. Tako da onaj ko želi da sazna nešto više o tom pitanju, o njemu može potražiti u komentaru ova dva ajeta.
Rezime onoga što su spomenuli islamski učenjaci vezano za ovo pitanje ”kelale” jeste da je to osoba koja nema djece niti roditelja kao nasljednika.

Imam Ibn Kesir i mnogi drugi navode da su na taj način tumačili spomenute ajete mnogi učenjaci iz prethodnih generacija, do te mjere da su neki spomenuli da po tom pitanju postoji konsenzus islamskih učenjaka. Preneseno je da su tog stava, tj. da je ”kelala” osoba koja nema djecu niti roditelje kao nasljednike, bili sljedeći učenjaci: Ebu Bekr, Omer – iako je Omer na početku imao drugo mišljenje koje je ostavio na kraju života, Alija r.a., Ibn Mes'ud, r.a., Ibn Abbas, Zejd ibn Sabit, r.a., Eš-Šabi, En-Nehai, Katade, to je stav sedmerice istaknutih pravnika, stav četverice imama mezheba. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE