13.8 C
Sarajevo
PočetnaNamazNamaz obavljen prije ezana u džamiji?

Namaz obavljen prije ezana u džamiji?

Pitanje:

Selam alejkum! Moj muž skoro uvijek klanja u mesdžidu. Jedne večeri baš se jasno vidjelo da je sunce zašlo skoro dva minuta kasnije nego što stoji na šemi koju slijedimo i mi i oni u mesdžidu.To sam rekla mužu, i od tada ja sačekam malo pa klanjam. Jedno veče moj muž je bio prehlaðen i ostao je klanjati u kući. Rekao mi je da se spremim brzo i da klanjamo. Ja sam mu rekla da treba sačekati barem dva minuta jer sunce zalazi kasnije nego što stoji na šemi. On mi je ljutito viknuo: ‘Daj, ti hoćeš nešto posebno, radi kako rade i ostali.’ Proučio je ezan i ja sam klanjala za njim. Ne znam jesam li ispravno postupila, a da sam odustala, sigurno bih ga razljutila još više. Interesuje me da li on ima pravo kad kaže da radim kako rade ostali, tj. da se slijedi šema i počne da se klanja akšam-namaz prije možda minut-dva nego što Sunce zaðe? Želim napomenuti da za taj akšamski namaz koji samo klanjali, ne mogu reći je li Sunce bilo zašlo ili ne, jer je bilo oblačno. Da vas Allah nagradi! Selam!

Odgovor:

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Ako je stanje onako kako ste spomenuli u pitanju, vi niste obavezni da se pridržavate proračuna spomenutog na vašim šemama, čak je vama obaveza da klanjate, i vi i vaš muž, onda kada nastupi namasko vrijeme, a ne da se slijepo pridržavate neke šeme, koju je napisao insan, koji nije nepogrešiv, znajući da nije tačna, te da na taj način dovedete svoj namaz u pitanje.

Po konsenzusu islamskih učenjaka, nije ispravan namaz koji se započne prije nastupanja namaskog vremena.
Izrada vremenskih šema za namaz je jedna olakšica ljudima kojih će se insan pridržavati sve dok bude znao da su tačne, a kada primijeti da su netačne i da je došlo do greške, tada će ostaviti rad po njima.

Isti propis važi i za početak i kraj posta. Ako čovjek zna da mujezin za iftar uči nekoliko minuta ranije ili kasnije od propisanog vremena, neće obraćati pažnju na to, već će se iftariti onda kada je propisano.
Ako ste sigurni da ste taj namaz započeli klanjati prije nastupanja namaskog vremena, vama je obaveza da ponovo klanjate taj namaz.

Čovjek ne treba da za argumentovanje vjerskih obreda koristi praksu ljudi današnjeg vremena. Svaki insan je podložan grešci i može se desiti da pogriješi. I ne treba da ga obmanjuje mnoštvo onih koji prakticiraju odreðenu stvar, jer ako mnogi ljudi nešto čine, to ne mora značiti da je istina to što čine, niti čovjek treba odustati od slijeðenja istine zbog malog broja njenih praktičara.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE