10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaSpolni odnos s neudatom robinjom

Spolni odnos s neudatom robinjom

Pitanje:

Da li islam dopušta spolni odnos s neudatom robinjom? Kako učenjaci gledaju na liječenje rukjom? Da li postoje dokazi za to?

Odgovor:

Mora se napomenuti da islam nastoji umanjiti ropstvo i omogućiti ljudima slobodan život. Ako makar i površno prostudiramo Kur’an i hadis, uočit ćemo da je oslobađanje roba iskup za brojne prijestupe. Ako musliman na zakonit način dođe do robinje, dopušteno mu je spolno općiti s njom, po konsenzusu islamskih učenjaka. (Vidjeti: Meratibul-idžma, str. 262, od Ibn Hazma.)

Kada je riječ o liječenju učenjem kur’anskih ajeta, to je, također, legitimno po konsenzusu islamskih pravnika. (Vidjeti: Fethul-Bari, 10/195, i Šerhus-sunna, 12/159.) Imam Muslim zabilježio je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  upitan o rukji, pa je odgovorio: “Nema smetnje u učenju one rukje u kojoj nema širka.” Ovaj isti imam zabilježio je da je neki čovjek obavijestio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da liječi rukjom, pa mu je rekao: “Ko može, neka pomogne svom bratu.” Buharija i Muslim zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, govorila: “Kada bi osjetio bol, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, liječio se učeći dvije zadnje sure iz Kur’ana.” Brojni su argumenti za spomenutu konstataciju, neke smo spomenuli, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE