25.5 C
Sarajevo
PočetnaPoslovanjeProdavanje Kur'ana

Prodavanje Kur'ana

Pitanje:

Da li je prodavanje Kur’ana dopušteno?

Odgovor:

Islamski učenjaci raspravljali su o pitanju prodavanja Mushafa i zauzeli različite stavove. Ibn Omer prošao je pored čovjeka koji prodaje Mushafe pa je rekao: “Ružne li trgovine!” (Abdurrezzak, 8/114/14529, i Bejheki, 6/27/11069, sa ispravnim lancem prenosilaca.) I Ibn Mes'ud je prodavanje Mushafa smatrao pogrdnim djelom. (Bejheki, 6/28/11071. Imam Nevevi ovo predanje ocjenjuje kao vjerodostojno. Vidjeti: El-Medžmu, 9/239.)

Sljedeći autoriteti iz prvih generacija prezirali su prodavanje Mushafa: Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, Džabir, Abdurrahman b. Avf, Mesruk, Ibrahim, Ibn Sirin, Ibn Musejjib, Alkama, Abida Selmani i brojni drugi. (Vidjeti: El-Muhalla, 9/45-46, i Ed-Durrul-mensur, 1/160-161, od imama Sujutija.) Imam Ahmed govorio je: “Ne znam da je iko dao olakšicu kada je riječ o prodavanju Mushafa.” (Vidjeti: El-Mugni, 4/178, El-Insaf, 4/278, i Keššaful-kina, 3/179.)

Imam Malik, šafijski pravnici i Ibn Hazm dopuštali su prodavanje Mushafa. (Vidjeti: El-Mudevvenetul-kubra, 3/430, El-Muhalla, 4/44, i El-Medžmu, 9/239.) Nema sumnje da je Mushafe bolje dijeliti kao poklone muslimanima, u protivnom trebaju se prodavati isključivo po štamparskoj cijeni, ne kao komercijalna roba, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE