22.7 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaOtpor seksualnim prohtijevima

Otpor seksualnim prohtijevima

PITANJE:

Ja sam djevojka i imam dvadeset i jednu godinu. Želje i prohtjevi me obuzimaju i ne ostavljaju na miru. Uznemiruju me, ometaju i čine uzrujanom. Cijenjeni gospodine, kažite mi kako da se oslobodim ovih šejtanskih želja i prohtjeva.

ODGOVOR:

Neka je hvala Allahu! Ljudi su po prirodi skloni strastima i ne mogu se osloboditi od njih. Od muslimana se i ne traži da se oslobodi strasti. Ono što se traži od njega jeste da ih ne upražnjava na nedozvoljen način, tj. da ih zadovoljava onako kako je dozvolio Uzvišeni Allah.

Pitanje strasti koje je prisutno kod ove djevojke može se riješiti kroz dva pristupa:

Na prvom mjestu oslabiti ono što potiče i pokreće strasti, a to se može ostvariti na slijedeći način:

1 – Sklanjati pogled od svega što je Uzvišeni Allah zabranio: A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim…(En-Nur, 31.)

Mnogo je prilika za nedozvoljen pogled. U to spada i gledanje mladića, bilo direktno ili putem slika u časopisima ili filmovima.

2 – Kloniti se čitanja priča i romana koji za centralnu temu imaju seksualnost, odnosno kloniti se praćenja stranica na internetu koje se bave tom tematikom.

3 – Kloniti se lošeg društva.

4 – Što je moguće manje razmišljati o strastima. Samo razmišljanje nije opasno, ali ako potraje može dovesti i do činjenja harama.

5 – Provoditi vrijeme u korisnim stvarima, jer besposličarenje zna odvesti u činjenje harama.

6 – Što manje odlaziti na javna mjesta gdje se susreću mladići i djevojke.

7 – Ukoliko djevojka mora pohađati nastavu zajedno sa mladićima i ne nađe neku drugu mogućnost, treba voditi računa o uljudnosti i kloniti se sjedenja sa mladićima i razgovora sa njima koliko može, a isključivo se družiti sa uljudnim kolegicama.

Drugi pristup se ogleda u osnaživanju elemenata koji će zapriječiti puteve strasti. Evo nekih načina na koje se to može postići:

1 – Jačanje vjere i jačanje veze sa Uzvišenim Allahom što se postiže: čestim sjećanjem i pominjanjem Uzvišenog Allaha, učenjem Kur’ana, razmišljanjem o imenima i svojstvima Uzvišenog i čestim obavljanjem  dobrovoljnih namaza.

2 – Post, Poslanik, s.a.v.s. je ukazao na post rekavši: Mladići, ko od vas može da se oženi neka to učini, jer to je najbolji način da sačuvate svoje poglede i spolne organe; a onaj ko se ne može oženiti neka posti, jer će mu post biti štit.

Ovo se odnosi i na djevojke.

3 – Jačanje volje i samopouzdanja. To pomaže u suzbijanju strasti i postizanju samokontrole.

4 – Stalno imati na umu što je Allah, dž.š., obećao čestitim i pokornim vjernicama. Uzvišeni je kazao: Muslimanima  i muslimankama, vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab, 35.)

5 – Razmišljajući o životu čestitih vjernica, među kojima je i Merjem o kojoj Allah Uzvišeni pohvalno govori: Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. (Et-Tahrim, 12.)

Istovremeno treba razmišljati i o ženama koje su posrnule i porediti te dvije slike.

6 – Tražiti uljudno društvo u kome će se provoditi vrijeme i gdje će se međusobno podsticati na pokornost Uzvišenom Allahu.

7- Napraviti poređenje između same strasti koja vodi činjenju harama i onoga što bi uslijedilo poslije kada užitak prođe a nelagoda i bol ostanu, te spoznati da je pobjeda nad strastima veća od užitka u haramu.

8 – Tražiti pomoć od Allaha. Kur’an nam daje poruku kroz slučaj Jusufa, a.s.: “‘Gospodaru moj, – zavapi on – draža mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju. I ako Ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati.(Jusuf, 33.)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE