-0.1 C
Sarajevo
PočetnaDova i zikrKuda se okrenuti kada se uči dova za umrle

Kuda se okrenuti kada se uči dova za umrle

Pitanje:

Kada moli za umrle, treba li se čovjek okrenuti prema mezarima ili prema kibli?

Odgovor:

U vjerodostojnom predanju koje prenosi Aiša, radijallahu anha, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlazio do medinskog mezarja i, podignutih ruku, u stojećem položaju, dugo molio za muslimane. (Muslim, Ahmed, 6/221/25897, i Abdurrezzak, 3/570/6712.)

Komentirajući predanje, imam Nevevi kaže: “U hadisu je dokaz da čovjek treba oduljiti učeći dovu podignutih ruku, i da je dova kod mezara u stojećem položaju bolja od dove u sjedećem položaju.” (Vidjeti: El-Minhadž, 7/38.) Ibn Abdulberr tvrdi: “U hadisu je dokaz da je učenje dove za umrle kod mezarja vrednije.” (Vidjeti: El-Istizkar, 3/381.)

Ako želimo moliti za umrle pored mezarja, okrenut ćemo se u pravcu kible, a ne u pravcu mezarja. Ebu Hasan Zaferani veli: “Ko moli za umrle pored mezarja, neka se okrene prema kibli.” (Vidjeti: El-Medžmu, 5/278.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje prenosi od imama Ahmeda i nekih malikijskih pravnika da su govorili sljedeće: “Ko prođe pored Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mezara nazvat će mu selam i moliti okrenut prema kibli.” (Vidjeti: Iktidaus-siratil-mustekim, 2/236.)A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE