13 C
Sarajevo
PočetnaIslamski odgojOsjeća pomanjkanje imana kad se odvoji od svoje braće

Osjeća pomanjkanje imana kad se odvoji od svoje braće

PITANJE:

Ustrajavam u Allahovoj vjeri otprilike mjesec dana. Osjećam se čvrstim kada sam sa dobrom braćom, ali kada ih napustim zbog svojih obaveza, osjećam pomanjkanje imana. Šta mi savjetujete?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu. Savjetujemo ti da se nastaviš družiti sa odabranim ljudima. Kad ih ostaviš zbog ličnih obaveza boj se Allaha i sjeti se da te On nadgleda i prati. On je veći od njih. Uzvišeni kaže: “Jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi.” (En-Nisa, 1.)

Uzvišeni kaže: “Koji te vidi kada ustaneš da s ostalima molitvu obaviš.” (Eš-Šu'ara, 217-220.)

I kaže: “Ne žali Allah je sa nama!” (Et-Tevbe, 40.)

Allah nad tobom bdi, pa Ga se boj. Sjeti se da si uvijek pred Njim, da te On gleda dok si mu u pokornosti i nepokornosti. Čuvaj se Allahove kazne, čuvaj se da počiniš nešto što će izazvati Njegovu srdžbu. On kaže: “A Allah vas na Sebe podsjeća.” (Et-Tevbe, 30.)

I kaže: “I Mene se bojte.” (El-Bekare, 40.)

Moraš biti iskren prema Allahu i ustrajati u Njegovoj vjeri bio, sam ili sa svojim prijateljima, ili na bilo kojem mjestu. Allah te čuje i vidi. On čuje tvog govor i vidi tvoja djela. Moraš se stidjeti Allaha dž.š. više nego svoje porodice i ostalih ljudi. (Knjiga “Fetve i raznovrsni članci šejha Abdulaziza ibn Baza”, 9/39.)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE