22.7 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaOsamljivanje žene sa vozačem

Osamljivanje žene sa vozačem

Pitanje:

U Sarajevu postoji škola Kur’ana u sklopu koje je za sestre organizovan prijevoz kombijem i taj kombi voze braća. Postoje situacije u kojima sestra ostane sama u kombiju sa bratom. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neće se muškarac osamiti sa ženom koja mu nije halal, a da sa njima šejtan ne bude treći – izuzev mahrema!” (Sahih. Tirmizi, br. 1171 i br. 2165; Ahmed, Musned, br. 177, 14692 i 15734; Tajalisi, Musned, br. 31)

Imam Ebu Abbas el-Kurtubi, rhm., kaže: “Sve u svemu, osamljivanje sa ženom -strankinjom je haram, uz opću saglasnost svih učenjaka, u svakom vremenu i u svakoj situaciji!” (Vidjeti: El-Mufhim li-ma Eškele min Telhisi Kitabi Muslim, 18/7)

Imam Nevevi, rhm., kaže: “Ako se stranac osami sa strankinjom, bez prisustva treće osobe, to je haram i zabranjeno uz opću saglasnost svih učenjaka, a isto tako je zabranjeno ako je sa njima treća osoba od koje se čovjek ne stidi, poput djeteta od dvije ili tri godine i sl., jer je tada njegovo prisustvo nalik odsustvu. Ako se više muškaraca osami sa ženom-strankinjom, to je haram, za razliku od osamljivanja više žena sa jednim muškarcem – ispravnije mišljenje je da je to dozvoljeno. Osamljivanje sa golobradim mladim (lijepim) muškarcem-strancem poput je osamljivanja sa ženom, tako da je to zabranjeno kao i zabrana osamljivanja sa ženom-strankinjom, izuzev ako je u pitanju skup uglednih ljudi.

Naši učenjaci kažu: Nema razlike u zabrani bilo da je osama u namazu ili u nekoj drugoj situaciji. Iz svega navedenog izuzimaju se nužda situacije (darura), poput toga da čovjek zatekne ženu strankinju samu na putu i sl., tada mu se dozvoljava da ona bude sa njime, čak mu je to i obaveza ako se bude plašio za nju da će stradati ako je ostavi tako, i u pogledu ovoga nema razilaženja, na što nas upućuje i hadis Aiše, r. a., o događaju ifka – potvore, a Allah, dž. š., najbolje zna.” (Vidjeti: Šerhun-Nevevi ala Muslim, 5/4)

Uprava spomenute škole Kur’ana je dužna na datom mjestu vozača uposliti čovjeka koji ima ženu ili sestru ili majku ili kćerku, koja bi mu pravila društvo u toku njegovog prevoženja sestara od kuće do škole i natrag, i ovo je, prema mom mišljenju, najpraktičnije rješenje, a Allah, dž. š., najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE