13 C
Sarajevo
PočetnaHadždžOdlazak na hadždž u toku 'iddeta nakon smrti muža

Odlazak na hadždž u toku ‘iddeta nakon smrti muža

Pitanje:

Moj suprug je prošle godine preselio na bolji svijet. Ja sam tri mjeseca nakon njegove smrti prvi put obavila hadždž sa punoljetnim sinom. Prije toga nisam imala mogućnosti poći na hadždž. Da li sam ispravno postupila?

Odgovor:

Dakle, obavila si hadždž dok si bila u iddetu, pričeku (priček žene nakon smrti muža traje četiri mjeseca i deset dana). Svevišnji Allah rekao je: “Oni koji od vas umru ostavljajući žene svoje, njihove žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana.” (El-Bekare, 234.) Ženi je obaveza za vrijeme pričeka boraviti u kući i ne izlaziti osim u prijekoj potrebi, i nije joj dopušteno u tom periodu obaviti hadždž ni ‘umru. Omer b. Hattab zabranjivao je ženama u pričeku da obavljaju hadždž. (Malik, 2/591.) Šejhul-islam Ibn Tejmijje tvrdi da taj stav zastupaju učenjaci četiri pravne škole. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 34/22.) Iako si uveliko pogriješila, tvoj hadždž, uvažena sestro, ispravan je, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE