17 C
Sarajevo
PočetnaBrakNema oprečnosti u ajetima o višeženstvu

Nema oprečnosti u ajetima o višeženstvu

Pitanje:

U časnom Kur’anu postoji ajet o višeženstvu. U njemu se kaže: “…a ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom.” Na drugom mjestu Uzvišeni veli: “Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.” U prvom ajetu Allah, dž. š., uvjetuje pravednost za ženidbu sa više od jedne žene. U drugom ajetu pojašnjava da je pravednost nemoguća. Da li to znači da je prvi ajet derogiran i da se može ženiti samo sa jednom ženom, jer je uvjet (a to je pravednost) nemoguće ispuniti?

Odgovor:

U ova dva ajeta nema oprečnosti niti derogacije, a pravednost koja se zahtijeva u ajetima jeste pravednost koju je moguće sprovesti. Ta pravednost odnosi se na izdržavanje i raspored noćnog boravka sa ženama. Što se tiče pravednosti u pogledu ljubavi i onoga što je povezano s tim, kao što je spolno općenje i drugo, ona je nemoguća i na njih se misli u riječima Uzvišenog: “Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, ma koliko to željeli.” (En-Nisa, 129)

O ovome Aiša, r. a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je raspoređivao svoj noćni boravak sa svojim suprugama i u tome bio pravičan, pa je govorio: “Allahu, ovo je moja raspodjela u vezi s onim što sam u mogućnosti i nemoj me prekoravati za ono što si Ti u mogućnosti, a ja nisam.” (Ebu Davud, Et-Tirmizi i Ibn Madža, a Ibn Hibban i Hakim smatraju ga vjerodostojnim) Allah upućuje na ono što je ispravno!

Šejh Ibn Baz

Fetve o ženskim pitanjima, str. 118, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE