13 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaNajkraći i najduži period nifasa – poslijeporođajnog perioda

Najkraći i najduži period nifasa – poslijeporođajnog perioda

Pitanje:

Da li će žena kojoj poslije porođaja prestane krvarenje prije nego što prođe četrdeset dana klanjati i postiti ili ne? Ako dobije menstruaciju, hoće li prekinuti post, te hoće li klanjati i postiti kada ponovo postane čista?

Odgovor:

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, najkraći period nifasa (poslijeporođajnog perioda), nije ograničen i žene se u tom pitanju međusobno razlikuju. Imam Šafija smatra da najkraći period nifasa može da bude samo jedno izlijevanje krvi. Ebu Hanifa smatra da najkraći period nifasa traje dvadeset pet dana. Hasan el-Basri, rhm., smatra da najkraći period nifasa traje dvadeset dana, a veliki broj učenjaka smatra da najkraći period nifasa traje jedanaest dana. Sve u svemu, mišljenje većine učenjaka je ispravnije, tj. da najkraći period nifasa nije ograničen, i žene se u pogledu tog pitanja međusobno razlikuju.

Što se tiče najdužeg perioda nifasa, većina islamskih učenjaka smatra da najduži period nifasa traje do četrdeset dana, dok šafijski učenjaci smatraju da najduži period poslijeporođajnog pranja traje čak i do šezdeset dana. Ummu Selema, r. a., kaže: “U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žene bi u nifasu provodile četrdeset dana.“ (Tirmizi, Sunen, br. 139)

Imam Tirmizi, rhm., kaže: “Islamski učenjaci, od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preko tabiina i ostalih koji ih slijede, složni su u pogledu toga da žene u nifasu neće klanjati namaz u periodu od četrdeset dana, izuzev ako prije tog vremena prestane krvarenje i u tom slučaju će se okupati i početi s klanjanjem namaza. Ako žena primijeti krvarenje nakon četrdeset dana, većina učenjaka smatra da će žena klanjati namaze nakon četrdeset dana nifasa, što je stav većine islamskih pravnika, poput Sufjana el-Sevrija, Ibn Mubareka, Šafije, Ahmeda, Ishaka. Prenosi se od Hasana el-Basrija, rhm., da žena u nifasu neće obavljati namaz u period od pedeset dana, ako do tada ne primijeti da je postala čista, a od Ataa b. Ebu Rebbaha, rhm., i Ša‘bija prenosi se da je najduži period trajanja nifasa šezdeset dana.” (Vidjeti: Tirmizi, Sunen, br. 139)

Žena koja dobije menstruaciju odmah prestaje sa klanjanjem namaza i postom, i sve dok joj traje menstruacija ne smije klanjati niti postiti, a kada postane čista – počet će ponovo klanjati namaz, a propuštene dane posta će nadoknaditi.

Odgovor priredio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE