10 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeNa ahiretu će muškarac biti nagrađen hurijama, a na dunjaluku mu je...

Na ahiretu će muškarac biti nagrađen hurijama, a na dunjaluku mu je zabranjena vanbračna veza

Pitanje:

Čula sam da će muškarac u Džennetu biti nagrađen sa nekoliko žena, stoga me zanima zašto islam neke stvari odobrava u Džennetu, a zabranjuje ih na dunjaluku? Naprimjer, čovjekova vanbračna veza smatra se haramom, a ako se musliman čuva takve veze, bit će nagrađen hurijama u Džennetu. Zar to nije čudno?

Odgovor: 

Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Svojoj Knjizi spominje Džennet i ljepote koje je pripremio u njemu, te njegove i osobine njegovih stanovnika: “U njemu su izvor-vode koje teku, u njemu su divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i ćilimi rašireni.” (El-Gašija, 12–16)   U drugom ajetu navodi se: “A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao bit će dva perivoja, pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Puna stabala granatih, pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?! U kojima će biti dva izvora koja će teći, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! u  njima će od svakog voća po dvije vrste biti, (Er-Rahman, 46–52)
Osim ovih, postoje i drugi ajeti koji opisuju Džennet, a u nekoliko ajeta opisane su džennetske žene. Tako Uzvišeni kaže: “U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo, pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Biće kao rubin i biser.” (Er-Rahman, 56–58)
U drugom ajetu kaže se: “Hurija u šatorima skrivenih.” (Er-Rahman, 72) U 22. ajetu sure El-Vakia Allah, dž. š., kaže: “U njima će biti i hurije očiju krupnih.”
Mnogo je vjerodostojnih hadisa koji opisuju džennetske žene i ukazuju na to da će one na Sudnjem danu biti pripremljene za bogobojazne. Takav je hadis koji se prenosi od Ebu Hurejre u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prva grupa koja će ući u Džennet bit će poput Mjeseca u noći uštapa. Nakon njih ući će grupa poput najsjajnije zvijezde na nebu. Oni neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, neće besposličariti niti sliniti. Češljevi će im biti od zlata, znoj će im biti misk, imat će najbolju vrstu mirisa. Za supruge će imati hurije krupnih očiju. Svi će se ponašati poput jednog čovjeka i bit će tjelesne građe kao njihov praotac Adem, šezdeset aršina visoki.” (Sahihul-džamia, br. 2015)
U drugom hadisu Poslanik kaže: “Šatori će biti od bisera, šezdeset milja visoki. Vjernik će u svakom ćošku imati suprugu koju drugi neće vidjeti.” (Sahihul-džamia, br. 3357) U ovim se hadisima spominju džennetske žene koje su pripremljene za muškarce. Allah, dž. š., u Kur’anu ih naziva hurijama. Riječ hur je množina od riječi havra’. Kurtubi u svom djelu El-Ahkam, 17/122, za ovu riječ kaže da označava “ženu izrazito bijelih očiju i crnih zjenica”. U ovo vjerujemo čvrstim imanom u kojem nema mjesta nikakvoj sumnji i nedoumici. Ovo je vjerovanje jedan od osnovnih temelja našeg imana.
Što se tiče pitanja o tome da islam u Džennetu podstiče i nagovještava nešto što je zabranjeno na dunjaluku, kao što je čovjekova vanbračna veza sa ženama, prije odgovora na ovo pitanje bilo bi lijepo ukazati na jednu osjetljivu i opasnu stvar. Naime, Allah, dž. š., zabranjuje ljudima na ovom svijetu ono što želi. On je Tvorac i Gospodar svega i niko nema pravo da, na osnovu svoga pogrešnog mišljenja, odbaci Allahov propis. Allahu pripada apsolutno pravo donošenja propisa i niko ne smije kritizirati Njegovu presudu.
Što se tiče pitanja da islam na dunjaluku zabranjuje neke stvari kojima na ahiretu nagrađuje onoga ko ih se čuvao, kao što su vino, vanbračni odnos, svila muškarcima itd., to je Allahova volja da tako nagradi one koji su Mu bili pokorni i koji su se sustezali na dunjaluku. Uzvišeni kaže: “Dobročinstvo se nagrađuje istim.”
Što se tiče razloga zabrane navedenih stvari, navest emo neke važne napomene:
1. Nije nužno da znamo sve razloge zabrane. Postoje razlozi koje ne znamo. Pravilo je da se pokorimo kur’ansko-hadiskom tekstu, makar ne znali razlog propisa, jer je pokornost jedan od zahtjeva islama i proizlazi iz potpune poslušnosti Uzvišenom Allahu.
2.  Ponekad su neki razlozi zabrane vidljivi, kao što su štetne posljedice uzrokovane zinalukom (miješanje krvi, širenje opakih bolesti…). Šerijat zabranom vanbračnih odnosa ima za cilj zaštitu porijekla i časti koji ponekad kod razvratnih nevjernika nemaju nikakvog značaja. Oni se pare poput magaraca: prijatelj ima odnos sa svojom prijateljicom, rođak sa svojom rodicom i tako dalje. Ponašaju se kao da su životinje u šumi. Čak se i neke životinje tako ne ponašaju. Njima to nimalo ne smeta, niti obraćaju pažnju na to. Zahvaljujući tome, zajednica slabi, veze pucaju, dolazi do naglog širenja spolnih bolesti koje ukazuju na Allahovu srdžbu prema onima koji krše Njegove zabrane smatrajući to dozvoljenim.
U svemu ovome razlikuje se čovjekov odnos sa hurijom u Džennetu. Evidentno je da zinalučarka na dunjaluku nudi svoju čast kao javno dobro, da joj manjka vjere i stida, te da nije vezana za jednog muškarca zakonskom vezom kroz valjan ugovor. Tako se događa da čovjek ima odnos s kim hoće, bez vjerske ili moralne zapreke. Međutim, hurije u Džennetu rezervirane se samo za svoje muževe koji su njima nagrađeni zbog čuvanja od harama na dunjaluku. Tako Uzvišeni veli: “Hurije u šatorima skrivene.” Za njih se, također, u Kur’anu kaže: “Prije njih, nije ih dotakao ni čovjek ni džin.” Hurija je čovjekova stvarna supruga. Uzvišeni kaže: “Oženili smo ih hurijama krupnih očiju.” One će biti rezervirane za jednog muškarca i niko im osim njega neće imati pristupa.
3. Allah, dž. š., propisao je da muškarac na dunjaluku, u isto vrijeme, ne može imati više od četiri žene, a stanovnicima Dženneta ukazao je čast i daje im hurija koliko hoće. Prema tome, nema kontradiktornosti između zabrane na dunjaluku i ahiretu, jer se njihovi propisi razlikuju, zavisno od toga kako to Allah hoće. Međutim, nema sumnje da je ahiret bolji i trajniji od dunjaluka. Uzvišeni kaže: “Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci: ‘Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imat će u Gospodara svoga dženetske bašče, kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost’ – a Allah dobro poznaje robove Svoje.” (Alu Imran, 14–15)
4. Ova zabrana može biti i iskušenje od Allaha, dž. š. – da li će Njegovi robovi izvršavati ove naredbe i čuvati se zabrana. Iskušenja se ljudima daju u onome za čim njihova duša čezne i što voli. Takvo je iskušenje imetkom – da li će ga čovjek zaraditi i potrošiti na halal način, te da li će izvršiti svoje obaveze prema Allahu, dž. š. Takvo je, također, iskušenje ženama – da li će se zadovoljiti halalom, oboriti pogled i čuvati se posezanja za haramom u pogledu žena. Allah, iz Svoje milosti, nije zabranio nešto drago duši a da u istome nije dozvolio mnogo toga.
5. Propisi na dunjaluku nisu kao propisi na ahiretu. Tako dunjalučko vino odnosi razum, za razliku od ahiretskog koje ne utječe na razum, ne uzrokuje glavobolju i probleme sa stomakom. Također, žene koje su na Sudnjem danu pripremljene vjernicima, kao nagrada za njihovu pokornost, nisu prostitutke i odnos sa njima ne narušava čast, ne miješa krv, ne širi bolesti i ne izaziva kajanje i grižnju savjesti. Džennetske žene su čiste, ne prigovaraju i ne stare, za razliku od ovosvjetskih žena. Allah, dž. š., kaže: “Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti.”
Molimo Allaha, dž. š., da nam podari dobro ovoga i onoga svijeta, da nam omogući pokornost Njegovim naredbama, vjerovanje u Njegovu nagradu i spas od Njegove kazne. Allah najbolje zna!

Muhammed Salih Munedždžid,  Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 101.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE