22.7 C
Sarajevo
PočetnaNamazKlanjanja duha namaza i nagrada hadždža i umre?

Klanjanja duha namaza i nagrada hadždža i umre?

Pitanje:

Es-selamu alejkum! Da li je potrebno sjediti na mjestu gdje se klanja sabah-namaz i mirovati, u džamiji, čitavo vrijeme, sve do duha-namaza i činiti zikr, da bi se dobila nagrada umre i hadždža? To mi je, iskreno, teško fizički izdržati. Neka vas Allah nagradi najljepšom nagradom!

Odgovor:

Alejkumus-selam! Neophodno je spomenuti da je djelo za koje pitate validno i da je ovom vjerom velika nagrada obećana onome ko klanja sabah-namaz, a zatim sjedi na mjestu namaza do izlaska sunca. Allahov Poslanik je kazao: ”Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedne spominjući Allaha, zikreći, do izlaska sunca, a potom klanja dva rekata, bit će nagraðen nagradom hadždža i umre.” Rekao je Poslanik: ”Potpuno, potpuno, potpuno.” (Hadis je zabilježio imam Tirmizi, br. 586, od Enesa, r.a., hasen – dobrim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih knjiga.)

Nije mi poznato, a to ne znači da nije tako, da je neko od učenjaka uvjetovao da čovjek treba da sjedi na istom mjestu na kojem je klanjao namaz da bi postigao spomenutu nagradu.

Suprotno tome, islamski učenjaci, kada komentarišu hadise u kojima je spomenuto da meleki donose salavate (traže oprosta) na onoga ko klanja namaz u džematu, a zatim ostane na mjestu klanjanja namaza iščekujući sljedeći namaz, kažu da to nije uvjetovano sjedenjem na istom mjestu već da je to uvjetovano sjedenjem u džamijiu u kojoj je klanjao dotični namaz. Allahov Poslanik je kazao: ”Meleki ne prestaju donositi salavate na nekog od vas (traže oprosta za njega) sve dok je na mjestu na kojem je klanjao namaz, sve dok ne izgubi abdest, govoreći: ‘Gospodaru, oprosti mu, Gospodaru, smiluj mu se.”’ (Ebu Davud, njegova osnova je u hadisima Buharije i Muslima)

Kazao je hafiz Ibn Hadžer komentarišući riječi ”na mjestu na kojem je klanjao”: ”Tj. na mjestu na kojem je obavio namaz u džamiji, kao da je to rečeno na način upotrebe riječi za njenu najčešću upotrebu, ali ako bi čovjek ustao i otišao na drugo mjesto u istoj džamiji sa namjerom kontinuiranog sjedenja, dobio bi takoðer obećanu nagradu.”

Sličan govor ovome spomenuo je allametu El-‘Ajni u komentaru spomenutog hadisa.

Ne vidim da postoji razlika u pitanju kakvoće sjedenja izmeðu ovog propisa i propisa sjedenja u džamiji do izlaska sunca.

Treba spomenuti da obećana nagrada, donošenje salavata na osobu koja iščekuje namaz, nije eksplicitna samo za neke namaze, već je općeg karaktera i obuhvata sjedenje izmeðu bilo koja dva namaz, sa namjerom iščekivanja namaza.

Allah najbolje zna.

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE