22.7 C
Sarajevo

Kazna za blud

Pitanje:

Da li djevojka koja učini blud s nevjernikom izlazi iz islama? Da li čovjek može kasnije oženiti takvu djevojku i pod kojim uvjetima?

Odgovor:

Blud se smatra jednim od najvećih grijeha općenito. Žena koja počini nemoral s muslimanom ili s nemuslimanom tretira se velikom grješnicom i treba biti bičevana sa stotinu udaraca bičem, ako je bila neudata. Većina islamskih učenjaka, osim hanefijskih autoriteta, smatra da se bludnik protjeruje godinu dana iz svoje zemlje i da je protjerivanje sastavni dio kazne. Potom se većina pravnika razišla o pitanju žene: šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da se protjerivanje odnosi na oba spola, za razliku od malikijskih učenjaka. (Vidjeti: El-Mugni, 8/168, El-Kavaninul-fikhijje, str. 383, Mugnil-muhtadž, 4/147.)

A ako je žena koja je počinila blud bila udata, kamenuje se. Po mišljenju ehli-sunneta, samo činjenje nemorala ne izvodi iz okvira islama. (Vidjeti: El-Minhadž, 1/36, od imama Nevevija.) Ženu koja počini nemoral nije dopušteno oženiti, osim kada se iskreno pokaje zbog toga svog prijestupa. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 32/90.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE