13 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiKako postupiti kada se dođe na skup

Kako postupiti kada se dođe na skup

Pitanje:

Kada čovjek dođe na skup gdje sjede ljudi, da li je dovoljno da nazove selam, ili će se rukovati sa svakim ponaosob?

Odgovor:

Kada se dođe u naučni ili neki drugi krug ljudi, dovoljno je nazvati selam i sjesti na kraj halke. Rukovanje s prisutnima u ovakvim prilikama nije sunnet. Imam Buharija zabilježio je predanje u kojem Ebu Vakid Lejsi pripovijeda: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je s ashabima u džamiji pa su došla tri čovjeka. Dva pristupiše u halku, a jedan se okrenu i ode. Jedan od one dvojice nađe prazninu među prisutnima i sjede, a drugi sjede iza njih. Kada je završio, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ’Želite li da vas obavijestim o onoj trojici? Jedan od njih tražio je Allahovu milost, pa ga je Allah prihvatio, drugi se postidio, pa se Allah njega postidio, a treći se okrenuo, pa se Allah od njega okrenuo.’” Na osnovu ovog hadisa, imam Buharija naslovio je poglavlje: Sjedanje iza halke i popunjavanje praznine u njoj. (Vidjeti: Šerhu Sahihil-Buhari, 1/148, od Ibn Bettala.)

Hadisi u kojima se preporučuje rukovanje odnose se na susret. Savremeni islamski učenjak Ibn Usejmin upitan je postoji li dokaz u Kur’anu ili hadisu da se čovjek koji dolazi u neko sijelo rukuje s prisutnima, pa je odgovorio: “Kada je riječ o tome, nije mi poznato da postoji dokaz u hadisu. U takvim situacijama nije se legitimno rukovati s prisutnima. Rukovanje je prilikom susreta. Pitao sam (tj. Ibn Usejmin) neke šejhove u vezi s tim, i oni su odgovorili da im nije poznato da postoji dokaz koji ukazuje da je to legitimno.” (Vidjeti: El-Bideu vel-muhdesat, str. 478.) Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE