16.6 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaJe li tačno da onaj koji ne nosi bradu ne pripada ummetu...

Je li tačno da onaj koji ne nosi bradu ne pripada ummetu Vjerovjesnika

Pitanje:

Moj mi je brat rekao da onaj ko ne nosi bradu ne pripada Resulullahovom, sallallahu alejhi ve sellem, ummetu?

Odgovor:

Uzvišeni Allah rekao je: “Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite, i bojte se Allaha; Allah, zaista, žestoko kažnjava.” (El-Hašr, 7.) Komentirajući ajet, Ibn Kesir kaže: “Šta god vam naredi, to učinite, a šta god vam zabrani, to ostavite, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje samo dobro, a zabranjuje samo zlo.” (Vidjeti: Tefsirul-Kur’anil-azim, 4/360.)

Dakle, Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe trebaju se izvršavati sa zadovoljstvom, jer u njima je sušto dobro. Muslim je zabilježio da je Ibn Omer, radijallahu anhu, govorio: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je kraćenje brkova, a puštanje brade.” Buharija i Muslim zabilježili su da je ovaj isti ashab prenio sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Razlikujte se od idolopoklonika: puštajte brade, a podrezujte brkove.” Imam Muslim, opet, zabilježio je da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijedao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neredio: “Kratite brkove, a puštajte brade, razlikujte se tako od vatropoklonika.”

Brijanje brade nije u skladu s ovom naredbom, time se oponašaju mnogobošci i vatropoklonici, a to je šerijatom zabranjeno. Po apsolutnoj većini islamskih učenjaka, brijanje brade je zabranjeno, a Ibn Hazm se pozivao na konsenzus pravnika o tom pitanju.(Vidjeti: Meratibul-idžma, str. 225.)

Ipak, za muslimana koji brije bradu ne može se kazati da ne pripada Resulullahovom, sallallahu alejhi ve sellem, ummetu, osim ako se pod tim podrazumijeva segment puštanja brade, a ne općenito, na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ne pripada mi onaj ko zapostavi moj sunnet” (Buharija i Muslim.), tj. ne pripada mi u onom segmentu koji je zanemario i radi suprotno sunnetu, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE