13.8 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeJe li povećani broj potresa najava Mehdija

Je li povećani broj potresa najava Mehdija

Pitanje:

Čuo sam da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu rekao da će se Mehdi pojaviti u vremenu kada se poveća broj potresa. Svjedoci smo da se broj potresa iz dana u dan povećava, pa znači li to da možemo očekivati skoru pojavu Mehdija, i hoće li on imati neku posebnu oznaku na licu? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Radujte se dolasku Mehdija, pojavit će se kada se ljudi budu mnogo razilazili i kada budu učestali potresi. Ispunit će Zemlju pravdom, kao što je bila ispunjena nepravdom.” (Ahmed, 3/37, Musedded i Ahmed b. Menia‘ u svojim Musnedima, 10/279-280 – Itihaful-hajera, od Busirija i Baverdi u djelu El-Marifa, 14/261-262 – Kenzul-ummal.) Šejh Albani navedeni hadis ocijenio je slabim.(Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 4/91-92.)

Nemoguće je odrediti tačno vrijeme pojave Mehdija, odnosno Isaa, alejhis-selam. Govoreći o tome, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, u globalu je opisao vrijeme njegove pojave, i niko sa sigurnošću ne može tvrditi u kojem stoljeću, odnosno godini će se pojaviti. Pored navedenog slabog hadisa, postoji osam vjerodostojnih hadisa i brojne autentične izjave ashaba i tabiina u vezi s pojavom Mehdija. S druge strane, imamo na desetine slabih hadisa (većina hadisa o Mehdiju nije ispunila uvjete postavljene za autentičan hadis) koji nagovještavaju pojavu Mehdija. Rukovodeći se tim velikim brojem predaja, neki hadiski stručnjaci smatraju da su hadisi koji govore o pojavi Mehdija dostigli stupanj mutevatir-predanja (predanje u čiju ispravnost nije dopušteno ni najmanje sumnjati). Između ostalih, taj stav zauzeli su sljedeći hadiski stručnjaci: Ebu Hasan Sidžistani, Muhammed Berzendži, Ševkani i neki drugi muhaddisi. Određene zalutale sekte smatraju da ovaj ummet neće ostvariti napredak ni boljitak ni uspostavu islamske vlasti sve do pojave Mehdija. To je pogrešno uvjerenje koje ima za rezultat veliki nemar, čekanje i trpljenje bez pokušavanja da se nešto promijeni ili ostvari kakav uspjeh. Za vrijeme Mehdija islamska vlast će, sigurno, zaživjeti, hoće li prije njegove pojave – Allah zna, ali muslimani moraju raditi na njenom uspostavljanju. Dakle, dolazak Mehdija ništa ne mijenja kada je riječ o našem odnosu prema prakticiranju islama: musliman mora djelovati i truditi se, bez obzira doživio dolazak pravednog halife Mehdija ili ne. (Vidjeti riječi šejha Albanija u Essilsiletussahiha, 4/42-43, po ovom pitanju.)

Kada je riječ o Mehdijevom licu, u hadisu koji su zabilježili Ebu Davud i Nuajm b. Hammad s dobrim lancem prenosilaca, kako tvrdi Ibnul-Kajjim, stoji da će imati visoko čelo, poduži nos, i to uzak na vrhu i sa izbočenjem na sredini. Ne znam da postoje drugi vjerodostojni hadisi koji opisuju Mehdijev izgled; ne znam da postoji hadis u kojem se spominje posebna oznaka na licu, ali ima predanje u kojem stoji da na licu ima madež. Ebu Umame prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mehdija je moj potomak; pojavit će se u svojoj četrdesetoj godini; njegovo lice izgledat će kao blistava zvijezda, a na desnom obrazu imat će crni madež. Nosit će dva ogrtača i izgledati kao Izraelćanin. Vladat će dvadeset godina.” (Taberani u djelu El-Kebir, 8/101-102. U lancu prenosilaca ovoga hadisa postoji prenosilac Ibn Ebu Sugajra, i on je nepouzdan. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 7/319. Imam Zehebi ovaj hadis smatra ništavnim. Vidjeti: Mizanul-itidal, 5/362.) Navedeni hadis također se suprotstavlja vjerodostojnim hadisima u kojima stoji da će Mehdi vladati najviše devet godina, Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE