-0.1 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaIzgled Ibrahimovih, alejhis-selam, stopala

Izgled Ibrahimovih, alejhis-selam, stopala

Pitanje:

Vidio sam da su stopala u Ibrahimovom kamenu jako velika. Je li Ibrahim bio krupniji od današnjih ljudi?

Odgovor:

Od velikih znamenja i Allahovih dokaza u Mekki jeste Ibrahimov kamen (Mekamu Ibrahim) na kojem je stajao gradeći Kabu. Uzvišeni Allah kaže: “U njemu (Mesdžidul-haramu) jesu znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim…” (Ali Imran, 97.) Nakon par hiljada godina otisci stopala Ibrahima, alejhis-selam, ostali su u kamenu. Ljudi, kao i obično, zavedeni svojim emocijama i strastima potirali su po udubljenjima kamena iz različitih povoda tako da su u kamenu ostali tragovi izričito velikih stopala. Enes b. Malik kaže: “Vidio sam kamen i otiske Ibrahimovih prstiju i stopala u njemu, ali su se promijenili od potiranja.” (Ibn Vehb, u djelu El-Muvetta, 8/169 – Fethul-Bari, i Fakihi, 1/450/986, s lancem prenosilaca čiji su prenosioci pouzdani.)

Komentirajući Allahove riječi: “Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obavljati!” (El-Bekare, 125.), Katade je rekao: “Ljudima je naređeno da klanjaju kod kamena, a ne da potiru po njemu. U ovom ummetu postoje oni koji su pretjerivali kao i oni prije njih. Nama su prenijeli oni koji su vidjeli otiske stopala i prstiju u kamenu, ali su ljudi potirali po njemu tako da su se tragovi stopala promijenili.” (Taberi, u djelu Džamiul-bejan, 1/747/1641.)

Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije dovele jednu vračarku da vidi čija stopala najviše liče otiscima stopala Ibrahima, alejhis-selam, koja su ostala u kamenu. Nakon što su hodali po mokrom pustinjskom pijesku, zapazila je da stopala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najviše liče otiscima stopala Ibrahima, alejhis-selam. Dvadeset godina nakon ovog događaja Uzvišeni Allah je počastio Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvom. (Ibn Madže, 2/787/2350, i Ahmed, 1/332/3072. Imam Busiri i Ahmed Šakir ovo predanje smatraju ispravnim. Vidjeti: Misbahuz-zudžadža, 3/50, i El-Musned, 3/336, s opaskama šejha Šakira. Nasiruddin Albani odbacio je ovo predanje. Vidjeti: Daifus-sunen, str. 184) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE