13.8 C
Sarajevo
PočetnaOdgoj djeceDo koje starosne dobi djeca mogu da vide ženu otkrivenu?

Do koje starosne dobi djeca mogu da vide ženu otkrivenu?

Pitanje:

Do koje starosne dobi djeca mogu da vide ženu otkrivenu, a koliko mogu da vide sasvim mala djeca?

Odgovor:

Uzvišeni Allah u 31. ajetu sure En-Nur, govoreći o osobama pred kojima žena može biti otkrivena, spominje i djecu za koju kaže:
”…ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena…” Jedan broj islamskih učenjaka smatra da se pod ovim kur'anskim iskazom podrazumijevaju djeca koja nisu punoljetna. Meðutim, mišljenje koje je ispravno jeste da se ovo ne odnosi na punoljetnu djecu, jer Uzvišeni Allah nije rekao ili djeca koja nisu punoljetna, nega ona djeca koja još ne znaju da raspoznaju stidna mjesta žena.

Rekao je Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, u komentaru ovog ajeta:
”Ako su djeca mala toliko da ne mogu raspoznavati stanja žena i njihova stidna mjesta u smislu raspoznavanja načina govora žena, hoda, pokreta, onda nema zapreke da takvo dijete ulazi meðu žene, ali ako je dijete u pubertetu ili blizu tog perioda tako da raspoznaje kakva je koja žena, lijepa, ružna, onda mu se ne smije dozvoliti da ulazi meðu žene.” (Tefsir Ibn Kesir, 3/379.)

Islamski pravnici, govoreći o ovom periodu, u svojim djelima spomenuli su različite starosne dobi, koje se kreću oko 10. godine djetetovog života. Nema sumnje da se ova starosna dob i period kod djeteta razlikuje od mjesta do mjesta, kao i od djeteta do djeteta. Zato su islamski pravnici postavili pravilo za ovaj period uzrasta djeteta i rekli da je to period kada se kod djeteta pojavljuju strasti, kada počne da govori o ženama, da spominje koja je lijepa, a koja nije i sl. Taj period danas se u medicini naziva period ”rane adolescencije” za koji se kaže da počinje sa 10. ili 11. godinom.

Kada je u pitanju dijete prije ovog perioda, onda islamski pravnici kažu da ukoliko je dijete toliko malo da uopće ne razlikuje organ od organa kod čovjeka, onda za takvo dijete ne postoji granica koju ne smije da vidi. U većini slučajeva za takvo dijete se kaže da je dijete od dvije, dvije i po godine. Kada dijete naraste toliko da zna šta je vidjelo, onda takvo dijete može da vidi kod žene kao i njeni mahremi, tj. da joj vidi kosu, ruke i sl. Kada dijete doðe u dob o kojoj smo na početku govorili, onda za njega važi kao i za odraslu osobu, a to je da ne može da vidi ženu osim pokrivenu, a Allah najbolje zna!
(Mugnil-muhtadž, 3/176, Hašijeti Ibn Abidin,1/439, Eš-Šerhul-Kebir, 9/158, Tefsirul Ajatil Ahkam od Sabunija, 2/166, Mehasunu Tevil, 5/305, Tefsir Ajatil ahkam od Džessasa, 3/464.)

Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE