22.7 C
Sarajevo
PočetnaPoslovanjeMože li se koristiti zalog bez dopuštenja vlasnika te stvari

Može li se koristiti zalog bez dopuštenja vlasnika te stvari

Pitanje:

Ako kupac dadne neku stvar (mješalicu za beton) u zalog do konačne isplate robe, polaže li prodavac pravo na njeno korištenje bez dopuštenja vlasnika te stvari?

Odgovor:

Uzimanje zaloga u kupoprodaji, bilo na putu ili u mjestu prebivališta, legitimno je po konsenzusu islamskih pravnika, osim iznimnog predanja od Mudžahida b. Džebra, koji smatra da se zalog ne uzima u mjestu boravka. (Vidjeti: Džamiul-bejan, 3/189, od imama Taberija, i El-Idžma, str. 138, od Ibn Munzira.)

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da prodavcu nije dopušteno koristiti založenu stvar bez dopuštenja vlasnika. Ako dopusti, po mišljenju nekih učenjaka, može je koristiti dok čeka ostatak isplate. Također, postoji razilaženje među pravnicima ako se u zalog uzme životinja koja se muze ili jaše, da li prodavac može jahati, odnosno musti tu istu životinju, jer briga oko njenog izdržavanja ostaje na zalagaču (vlasniku) po konsenzusu islamskih učenjaka. (Vidjeti: El-Ikna fi mesailil-idžma, 3/1661.)

Imam Ahmed i Ishak odobravaju korištenje takve životinje ako brigu oko njenog izdržavanja vodi prodavac. (Vidjeti: El-Mugni, 4/468, Keššaful-kina, 3/342, i El-Insaf, 5/172.)

Hanefijski, malikijski i šafijski autoriteti kategorički smatraju da nije dopušteno koristiti založenu stvar, bilo da se radi o nekretnini ili životinji. (Vidjeti: El-Mebsut, 21/78, 104 i 106, El-Kavaninul-fikhijja, str. 340, i Revdatut-talibin, 4/79.)

Kada se radi o pozajmici, zajmodavcu je zabranjeno koristiti založenu nekretninu, i to po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, jer svaka pozajmica koja pribavi korist ili profit kreditoru smatra se kamatom. (Vidjeti: Šerhu meanil-asar, 4/99, i El-Mugni, 4/467.) Na osnovu toga, prodavcu je zabranjeno koristiti založenu mješalicu, osim uz dopuštenje zalagača, i to opet po mišljenju nekih učenjaka, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE