7 C
Sarajevo
PočetnaČistoćaDa li skidanje mestvi kvari abdest

Da li skidanje mestvi kvari abdest

Pitanje:

Da li skidanje mestvi, odnosno čarapa po kojima se već potiralo, kvari abdest?

Odgovor:

Islamski učenjaci o tom pitanju imaju tri mišljenja: prvo, skidanje mestvi po kojima se potiralo kvari abdest, i zastupaju ga sljedeći autoriteti: Nehai, Zuhri, Mekhul, Ibn Ebu Lejla, Evzai, imam Šafija (po jednoj verziji), Ahmed, Ishak i neki drugi učenjaci; drugo, to ne kvari abdest, ali takav čovjek mora oprati noge, i zastupaju ga: Ata, Sevri, Ebu Sevr, Šafija i Ahmed (po drugoj verziji), učenjaci hanefijske i, po jačem mišljenju, autoriteti šafijske pravne škole; i, treće, skidanje mestvi ne kvari abdest, a ovo su rekli: Hasan Basri, Ebu Alija, Katada, Selman b. Harb, Davud, Ibn Hazm, Ibn Tejmijje i neki drugi učenjaci. (Vidjeti: El-Musannef, 1/210, od Abdurrezzaka, El-Evsat, 1/457-460, El-Muhalla, 2/105, Bidajetul-mudžtehid, 1/22-23, El-Mugni, 1/324, Hil’ijetul-ulema, 1/177-179, i Bedaius-sanaia, 1/88.)

Mugire b. Šuba, radijallahu anhu, pripovijedao je: “Bili smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom vojnom pohodu pa nam je naredio da potiremo po mestvama tri dana na putu, a jedan dan u mjestu boravka, osim ako u međuvremenu nismo skinuli mestve.” (Taberani, 20/418.)

Iz ovog su predanja neki učenjaci zaključili da skidanje mestvi kvari abdest, međutim iz njega se ima razumjeti da skidanjem mestvi obveznik gubi pravo na potiranje po njima, ali ne da gubi abdest. Pored toga, u lancu prenosilaca ovog predanja postoji prenosilac po imenu Omer b. Durejh, a zbog njega je imam Bejheki ovo predanje ocijenio slabim. (Vidjeti: Es-Sunenul-kubra, 1/434, i El-Meshu alel-dževrebejni, str. 88, od Kasimija.)

Kada je riječ o predanju koje je zabilježio imam Bejheki, 1/432, a u kojem stoji da je neki ashab, upitan u vezi s čovjekom koji skine mestve nakon potiranja po njima, odgovorio: “Neka opere noge” – nije vjerodostojno.

Smatram, a Allah najbolje zna, da skidanje mestvi ne kvari abdest. Za ovo sam se mišljenje opredijelio iz sljedećih razloga: prvo, ne postoji ispravan ni jasan argument iz kojeg bi se moglo zaključiti da skidanje mestvi kvari abdest; načelno pravilo glasi da čovjek ima abdest dok se na osnovu jasnog dokaza ne ustanovi suprotno tome; drugo, kada bi čovjek uzeo abdest pa potom obrijao glavu, ne bi izgubio abdest, isti je slučaj i sa skidanjem mestvi; (Vidjeti: Eš-Šerhul-mumtia, 1/216.)treće, kada bi potrao po kapi, turbanu i sl., potom to skinuo s glave, abdest bi bio ispravan, kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje; (Vidjeti: Ahkamuš-šita, str. 35.) četvrto, taj abdest neće biti pokvaren analogno podrezivanju noktiju nakon uzimanja abdesta; i, peto, Alija b. Ebu Talib jednom je prilikom potrao po nanulama (koje su ličile na mestve), potom ih skinuo i klanjao namaz, (Bejheki, 1/431. Ovo je predanje šejh Albani okarakterizirao autentičnim. Vidjeti: El-Mesh, str. 87.) a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE