-0.1 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDa li je grijeh ženi koja kod sebe ima izražen stid da...

Da li je grijeh ženi koja kod sebe ima izražen stid da sjedi na mjestu gdje je prisutno ogovaranje

PITANJE:

Ja sam djevojka i mrzim ogovaranje i prenošenje tuđih riječi. Ponekad se nađem u situaciji da budem u društvu u kome se, razgovarajući o drugim ljudima, zalazi u zabranjenu zonu ogovaranja i prenošenja tuđih riječi. To u sebi mrzim i odvratno mi je. Zbog svog pretjeranog stida, ja ih ne mogu odvratiti i spriječiti od takvog postupka. Također, nema nekog drugog mjesta gdje bi se udaljila od njih. A Allah najbolje zna moju želju da oni pređu na neku drugu temu. Da li ja imam grijeh što sjedim sa njima i šta treba da radim?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š. Ti sa takvim svojim postupkom imaš grijeh, izuzev da ih pokušaš odvratiti od njihovog ružnog djela. Ako prihvate tvoj savjet, hvala Allahu, a ako ne prihvate, onda ih moraš napustiti i ne možeš dalje sjediti sa njima u društvu. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš.” (El-En'am, 68.)

U drugom ajetu Allah, dž.š., kaže: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni.” (En-Nisa, 140.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s. kaže: “Ko od vas bude vidio ružno djelo, neka ga promijeni rukom. Ako to nije u stanju, neka to učini verbalno, odnosno jezikom. Ako i to nije u stanju, neka to učini srcem, a to je najslabiji vid imana.” (Muslim u Sahihu.)

Ajeta i hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s. u ovom smislu je mnogo.  (Fetava šejh Ibn Baz u sklopu djela El-Fetaval-džami'a lil-mer'etil-muslime, str.1012.)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE