20 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiBriga i tuga kao rezultat nedozvoljene veze

Briga i tuga kao rezultat nedozvoljene veze

PITANJE:

Trenutno se nalazim u vrlo teškom duševnom stanju. Nisam u stanju da razmišljam o bilo kakvoj stvari koja se tiče moje budućnosti ili nečem drugom, osim o smrti. I pored toga, ja ne želim da umrem sada. Nadam se od Svemogućeg i Milostivog Gospodara da će mi oprostiti moj grijeh koji sam počinio. Problem se ogleda u tome što sam, u toku proteklih nekoliko mjeseci, uspostavio intimnu i prisnu vezu sa jednom ženom, iako nisam imao namjeru da uspostavljam sa njom bilo kakvu zabranjenu vezu. Povod našeg približavanja bio je moja želja da je ubijedim u odustajanje od njene namjere da počini samoubistvo. Ona je bila preokupirana idejom samoubistva i s tim ciljem konzumirala je lijekove u velikim količinama. Pokušavao sam je ubijediti da odustane od ovog velikog grijeha. Želio sam je udaljiti od džehennemske vatru, ali su se stvari počele postepeno odvijati u drugom pravcu, sve dok se nije uspostavila ta veza između mene i nje… Nikad nismo počinili blud, niti sam imao namjeru odati se nemoralu sa njom. Ova žena je udata i problem je u tome što ona tvrdi da sam ja, jednom, imao spolni odnos sa njom. Ja joj ne vjerujem na njenim tvrdnjama, pošto nikad nisam skinuo svoju odjeću pred njom, ali  moram priznati da je ona, ponekad, bila polugola. Plašim se da nisam počinio veliki grijeh, pa makar i ne uradio to što ona tvrdi. Ali ako sam počinio to što tvrdi, onda se plašim da je sa mnom već završeno i gotovo. Ne vjerujem toj ženi zato što sam primijetio da mi ne misli dobro. Možda je, čak, i namjera samoubistva bila samo paravan kako bi mi se približila… Sada sam veoma zabrinut i uznemiren. Ne mogu da spavam, niti da radim bilo šta. Kajem se zbog svog postupka i molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da mi oprosti… Samo sam želio da izbavim jednu dušu iz vatre, ali se sada plašim da sam prouzročio uništenje i razaranje samoga sebe.

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š.

Prvo: Prije svega trebaš da se pokaješ Allahu, dž.š., zbog svoje veze i prijateljstva sa tom ženom. Ovaj grijeh, u koji si zapao zbog nemarnosti i popustljivosti po pitanjima druženja i osamljivanju sa ženama, je toliki da zaslužuje Allahovu, dž.š., kaznu.

Drugo: Definitivno prekini nedozvoljenu vezu sa tom ženom, ali i sa drugim ženama, ukoliko one postoje! Većina ovakvih veza završava bludom ili nekom drugom vrstom zabranjenih uživanja, da nas Allah, dž.š., sačuva od toga! Iako ta veza, u početku, može izgledati čednom i platonskom, kao što kažeš, ipak moraš znati da šejtan kola čovjekom poput krvi. Osamljivanje sa ženom kojoj nisi mahrem nikako se ne može nazvati čednim i nevinim!

Sada trebaš požuriti sa iskrenom tevbom i pokajanjem Uzvišenom Allahu, dž.š. To ćeš učiniti na taj način što ćeš se pokajati za učinjeno, zatim prekinuti ovu vezu, te čvrsto odlučiti da se više nećeš vraćati na bilo kakvu drugu zabranjenu vezu. Ova pokvarena žena pokušava te optužiti i ubijediti kako si sa njom počinio blud da bi se poslužila ovom optužbom kao sredstvom pritiska na tebe da to, uistinu, i uradiš. Pa čak da je stvar onakva kao što ona  tvrdi, nemoj dozvoliti šejtanu da iskoristi ovu priliku pa da učini da izgubiš nadu u Allahovu, dž.š. milost. On će tada biti uporan s tobom sve dok ti lahkim ne prikaže pitanje ponovnog činjenja bluda i učini da ustraješ na tom putu. Tako će te pripremiti i dovesti do zaključka da je tevba postala skoro nemoguća stvar. Šejtan nastoji da ovo osjećanje vlada i zagospodari tobom. Ali Allahova, dž.š., milost je široka i zbog toga požuri sa svojom tevbom.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'” (Ez-Zumer, 53.)

Zaista Allah, dž.š., prašta grijehe onome ko se Njemu iskreno pokaje. Allah, dž.š., kaže: “I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu; patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 69-70.)

Od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., se prenosi da je neki čovjek poljubio određenu ženu. Došao je kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i spomenuo mu šta se desilo. Tom prilikom je objavljeno sljedeće: “I obavljaj namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela, zaista, poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.” (Hud, 114.)

Abdullah, r.a., dalje nastavlja i kaže: “Tada je taj čovjek upitao: ‘Da li se ovo odnosi samo na mene, Allahov Poslaniče, s.a.v.s.? On odgovori: ‘To se odnosi na  sve one iz mog ummeta koji tako postupe.'”

U drugoj predaji ovog hadisa stoji: “Čovjek je počinio sa ženom nešto mimo bluda.” tj. mimo odnosa u rodnicu. (Muslim u Sahihu: Kitabu-t-tevbe, hadis br.4964.)

Povećaj broj dobrih djela, dobrovoljnih  namaza i istigfara! Potraži dobro i pobožno društvo koje će ti biti zamjena i alternativa za ove sumnjive i zabranjene veze! Znaj da su vrata tevbe otvorena sve dok Sunce ne izađe sa zapada i da Allah, dž.š., prima tevbu Svog roba sve dok duša ne dođe do grkljana na smrtnom času.

I na kraju, savjetujemo ti da požuriš sa šerijatskim načinom rješavanja ovog problema  s kojim ćeš se, uz Allahovu dozvolu, očuvati. To je brak kojim ćeš odvratiti sebe od činjenja harama.

Da nas Allah, dž.š., uputi ka onome što On voli i sa čim je zadovoljan! Neka je salavat na našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE