16 C
Sarajevo
PočetnaKur'anAutentičnost predanja o učenju sure Ihlas kod kabura

Autentičnost predanja o učenju sure Ihlas kod kabura

Pitanje:

Kojim pravom tvrdite da nije dopušteno učenje Kur’ana mrtvima kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao na učenje sure Ihlas kod kabura?

Odgovor:

Muslimanu nije dopušteno dokazivati osim hadisima koji su preneseni dobrim ili vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kada bi osoba postupala po svemu što se navodi i što prenose anonimni, nepouzdani i pokvareni prenosioci, okrenula bi leđa islamu, i Allah zna kojoj vjeri bi pripadala. Imam Zehebi kaže: “Kakva je korist od predanja ako se pomiješaju ispravni i slabi hadisi, pa čovjek ne provjeri ko ih ustvari prenosi.” (Vidjeti: Bejanuz-zegal, str. 6, od imama Zehebija.)

Tačno, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prođe pored mezarja i prouču suru Kul huvallahu ehad jedanaest puta, zatim to pokloni mrtvima, dobit će nagradu shodno broju mrtvih u zemlji.” I taj je hadis prenesen preko Abdullaha b. Ahmeda b. Amira, a on od Alije b. Ebu Taliba. Ibn Dževzi, kao i mnogi drugi muhaddisi, tvrde da imenovani Abdullah prenosi lažnu zbirku hadisa od ehli-bejta. (Vidjeti: Ed-Duafau vel-metrukin, 2/115.)

Dakle, nije sve što se navodi u hadiskim zbirkama vjerodostojno, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE