14 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaŽeni u menstruaciji dozvoljeno je učiti Kur’an i čitati knjige u kojima...

Ženi u menstruaciji dozvoljeno je učiti Kur’an i čitati knjige u kojima su sadržane dove

Pitanje:

Da li je dozvoljeno ženi da u danima menstruacije na Arefatu čita knjige koje sadrže kur’anske ajete?

Odgovor:

Nema smetnji da žena u hajzu i nifasu na hadžu čita (i uči) dove, kao i da uči Kur’an, u skladu sa ispravnijim mišljenjem učenjaka. To je zato što ne postoji jasan i vjerodostojan tekst kojim se zabranjuje ženi u hajzu i nifasu da uči Kur’an. Takav tekst postoji samo u vezi s osobom koja je džunup, a to je hadis koji prenosi Alija, Allah njime bio zadovoljan i učinio ga zadovoljnim. O ženi u hajzu i nifasu postoji hadis koji prenosi Ibn-Omer, a glasi: ”Žena u hajzu, kao i osoba koja je džunup ne mogu učiti ništa iz Kur’ana.” Ovaj je hadis, međutim, slab (daif), jer se prenosi putem Ismaila ibn Ajjaša, a on ga prenosi od Hidžazlija, a u slučaju kada on prenosi od njih, on se smatra slabim prenosiocem. Žena će u hajzu i nifasu, dakle, učiti Kur’an, ali napamet i bez doticanja Mushafa. Džunupu nije dozvoljeno učiti Kur’an, ni napamet, a niti dotičući Mushaf, sve dok se ne okupa.

Razlika između ova dva slučaja jeste to što je vremenski period u kojem je osoba u stanju džunupluka kraći. Takva osoba se može okupati odmah nakon spolnog snošaja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada će se okupati. U nemogućnosti da dođe do vode, uzet će tejemum, te će klanjati i učiti Kur’an. Za razliku od ove osobe, žena u hajzu i nifasu ne utiče na svoju čistoću, nego to zavisi od Uzvišenog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno učiti Kur’an kako joj ne bi prošao fadilet učenja Kur’ana kao i učenja šerijatskih propisa iz Allahove Knjige. Ako žena u ovom stanju može učiti nešto iz Kur’ana, onda je preče da može učiti dove u kojima ima ajeta, hadisa i sl.

Eto, to je ispravno i to je ispravnije mišljenje koje zastupaju dva tabora učenjaka, Allah im se smilovao.

Šejh Ibn-Baz

Fetve o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 34 str.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE