23.8 C
Sarajevo
PočetnaNamazUspostavljanje džemata u džamiji u kojoj je već klanjan namaz u džematu?

Uspostavljanje džemata u džamiji u kojoj je već klanjan namaz u džematu?

Pitanje:

Esselamu alejkum, odskora sam čuo od jednog brata da se ne uspostavlja novi džemat u džamiji u kojoj je već klanjan namaz sa džematom. Već da oni što zakasne, trebaju da klanjaju svako posebno, bez obzira što ih ima dovoljno za džemat. Možeteli nas posavjetovati o ovom?

Odgovor:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada bi ljudi znali kolika je nagrada u ezanu i prvom safu, te ne nađu drugog načina osim da bacaju strelice, bacali bi ih!“ (Buharija, br. 615 i Muslim, br. 1009). Ova predaja vrlo slikovito govori koliko je vrijedno požuriti u džamiju i stići u prvom vremenu, a ako se ipak zakasni da li će se uspostaviti drugi džemat ili ne, ovisi o okolnostima u kojima se to dešava, tako da se propis uspostavljanja drugog džemata može prikazati kroz tri stanja:

Prvo: kada se radi o mesdžidu koji nema stalni džemat, poput mesdžida na aerodromima, autoputevima, u trgovačkim centrima i sl., u tom slučaju nema smetnje da se ponavlja džemat, jer takvi mesdžidi ili musale su i pripremljeni za različite džemate koji nemaju zajedničkog imama koji bi ih okupio.

Drugo: kada se radi o mesdžidu koji ima stalni džemat te nakon obavljenog namaza prispiju dvojica ili više, po ispravnom mišljenju, klanjat će u džematu, a na to upućuje sljedeće: Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Namaz čovjeka sa drugim čovjekom bolji je od namaza kojeg sam obavi, a namaz sa dvojicom bolji je od namaza kojeg obavi sa jednim, i što god bude više Uzvišenom Allahu je draže!“ (Ebu Davud, br. 554 i En-Nesai, br. 843, hadis je hasen, pogledati: Sahihus-suneni Ebi Davud, Albani). Jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio sa svojim ashabima u mesdžidu nakon obavljenog namaza, utom uđe jedan čovjek, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Ko će ovom udijeliti sadaku tako što će klanjati zajedno s njim?“ (Ahmed, br. 11426 i Ebu Davud, br. 574, hadis je sahih, pogledati: Sahihus-suneni Ebi Davud, Albani) Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, podsticaj onom ko je već klanjao da ponovi namaz i klanja zajedno sa pridošlim čovjekom, jasno govori da je cilj Šerijata da se namaz obavi u džematu bez obzira što je prvi džemat već obavljen. Džamije su izgrađene da bi se u njima zajednički obavljao namaz a džemat je u osnovi obavezan muškarcima što znači da ranije obavljen namaz u džematu neće promijeniti propisanost džemata onima koji nisu obavili namaz.

Treće: kada se radi o mesdžidu koji ima stalni džemat te se taj džemat namjerno izbjegava kako bi se klanjalo u drugom džematu, tada je ponovno uspostavljanje džemata zabranjeno, jer se time razbija jedinstvo muslimana. (Pogledati: Bedaius-Sanai, El-Kasani, 2/110 i Eš-Šerhul-mumt'i, El-Usejmin, 4/159) Svemogući Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanurić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE