25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazTehijjetul-mesdžid po hanefijskoj i malikijskoj pravnoj školi?

Tehijjetul-mesdžid po hanefijskoj i malikijskoj pravnoj školi?

Pitanje:

Čuo sam da po hanefijskoj i malikijskoj pravnoj školi nije dozvoljeno klanjati tehijjetul-mesdžid u zabranjeno vrijeme, a da je po šafijskoj i hanbelijskoj dozvoljeno, pa vas molim da mi navedete koji dokaz koristi ova druga grupa. Neka vas Uzvišeni i Plemeniti Allah obilato nagradi za vaš rad i neka vam podari sabur na tom putu. Amin! Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Odgovor:

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Prije nego što počnemo sa konkretnim odgovorom na vaše pitanje, treba spomenuti da je hanbelijski mezheb, takoðer, stava da nije dozvoljeno klanjati tehijjetul-mesdžid u vremenu kada je zabranjeno klanjanje nafila. U jednoj predaji imama Ahmeda, koju je odabrao i šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., i neki učenjaci hanbelijske pravne škole te mnogi učenjaci današnjeg vremena, navodi se da je on smatrao da se tehijjetul-mesdžid može klanjati u tom vremenu, ali je zvaničan stav hanbelijskog mezheba da je to zabranjeno, kao i stav hanefijske i malikijske pravne škole.

Što se tiče dokaza onih koji su to dozvoljavali, oni su to dokazivali argumentima koji ukazuju na propisanost tog ibadeta, u kojima se nareðuje tehijjetul-mesdžid bez izuzimanja odreðenih vremena, kao hadis: “Neka niko od vas ne sjedne u džamiji prije nego što klanja dva rekata.” (Buharija i Muslim od Ebu Katade, r.a.)
Oni su smatrali da su hadisi zabrane općeg karaktera, a da su hadisi u kojima se nareðuje klanjanje tehijetul-mesdžida posebni, a poznato je pravilo da se daje prednost u prakticiranju posebnim argumentima nad argumentima općeg karaktera.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE