27.7 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciSmiju li muslimani u Bosni slijediti hanefijski mezheb

Smiju li muslimani u Bosni slijediti hanefijski mezheb

Pitanje:

Smiju li muslimani u Bosni slijediti hanefijski mezheb?

Odgovor:

Obični svijet dužan je slijediti učenjake, budući da nisu u stanju samostalno se vraćati na izvore i odabirati jača mišljenja. Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “Većina islamskih učenjaka smatra da je slijepo slijeđenje načelno dopušteno. Onaj ko može idžtihaditi, on neće slijepo slijediti, za razliku od onoga koji nije u mogućnosti samostalno idžtihaditi, on će slijepo slijediti.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 20/112-113.) Ibn Abdulberr veli: “Među islamskim učenjacima nema razilaženja da obični svijet mora slijediti učenjake i da se na njih odnose riječi Uzvišenog: ’Pitajte učene ako ne znate.’ (En-Nahl, 43.)

Ovaj konsenzus spominje i imam Kurtubi u svom tefsiru. (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 11/290.) Učenjaci su jednoglasni u mišljenju da slijepac u mora upitati za pravac kible, ako ne zna, tako onaj ko je slijep po pitanju šerijatskog znanja mora pitati učenog. Učenjaci su također jednoglasni u mišljenju da običnom svijetu nije dopušteno izdavanje fetvi.” (Vidjeti: Džamiul-bejan, 2/989, od Ibn Abdulberra.) Međutim, običan musliman, po preferirajućem mišljenju, nije dužan slijediti određenu pravnu školu, niti određenog učenjaka, već je dužan pitati nekoga od učenih ako ne zna. (Uporediti: Ialamul-muvekiin, 6/203-205.)

Imam Nevevi veli: “Običan čovjek nije dužan slijediti određenu pravnu školu već može pitati koga želi od učenjaka, ali ne smije tražiti samo olakšice.” (Vidjeti: Revdatut-talibin, 11/117.) Izz b. Abdusselam izdao je sljedeću fetvu: “Dopušteno je slijeđenje jednog od četiri imama ili slijeđenje jednog u jednom, drugog u drugom pitanju, ali nije dopušteno slijediti olakšice.” (Vidjeti: Fetavel-Iz b. Abdisselam, str. 122.) Običnom muslimanu nije dopušteno da, nakon što dobije odgovor od učenog, ide kod drugog i ponovo pita u želji da dobije neosnovane olakšice, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE