10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaŠerijatski tretman samoubistva

Šerijatski tretman samoubistva

Pitanje:

Kakav je šerijatski tretman samoubistva?

Odgovor:

Samoubistvo je namjerno oduzimanje života samom sebi iz bilo kakvih razloga i ono je haram (zabranjeno), spada u velike grijehe i ulazi u općenitost riječi Uzvišenog: “Onome koji hotimično ubije vjernika, kazna će biti Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah, dž. š., će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa, 93)

U poslaničkoj uputi i sunnetu potvrđeno je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da će onaj koji sebi oduzme život nekim predmetom biti mučen tim predmetom u Džehennemu i u njemu će vječno ostati. U suštini, onaj ko sebi oduzme život u većini slučajeva to uradi zbog neke teške situacije koja ga zadesi, direktno od Uzvišenog Allaha ili preko nekog od Njegovih stvorenja, te je ne mogne savladati. Takva je osoba poput onoga ko traži utočište od žege u vatri, jer se preselio iz lošijeg u loše stanje. A da se strpio, Allah, dž. š., pomogao bi ga da savlada svoju nedaću, a rečeno je da je nemoguće da se stanje (ljudskog života) nikada ne mijenja.

Šejh Ibn Usejmin

Fetve o ženskim pitanjima, str. 174, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE

Idžtihad u islamu

Uticaj džina na čovjeka