5 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiRukovanje sa staricom

Rukovanje sa staricom

Pitanje:

Da li je dopušteno rukovati se sa starom ženom kao što je činio Ebu Bekr?

Odgovor:

Argumenti koji zabranjuju rukovanje sa strankinjom općeg su karaktera i vrijede kako za mlađe tako za starije osobe, iako je rukovanje sa mlađom ženom, bez dvojbe, veći grijeh. Što se tiče postupka Ebu Bekra, on se spominje u nekim fikhskim knjigama. (Vidjeti: El-Hidaje, 4/368.) Poznati hadiski ekspert Ibn Hadžer kaže da nije uspio naći ovo predanje u hadiskim zbirkama. (Vidjeti: Ed-Diraje, 2/225.) Imam Zejleji za ovu predaju koja se pripisuje Ebu Bekru kaže da je “garib“. (Vidjeti: Nasbur-raje, 4/240.) Šejh Albani, kada je pojašnjavao značenje termina “garib“ kod imama Zejleija koji je svojstven izričito njemu u ovom značenju, kaže: “La asle lehu – nema svoje osnove (tj. nema lanca prenosilaca).“ (Vidjeti: Irvaul-galil, 5/103 i Es-Silsiletud-daife, 2/44.) U pojedinim djelima (Vidjeti: El-Mebsut, 10/154, i Bedaeus-sanaia, 5/123.)

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, se pripisuje rukovanje staricama, što je bez sumnje velika greška, jer takva predaja ne postoji u hadiskim zbirkama i jasno oponira vjerodostojnim hadisima. Buharija i Muslim bilježe da je Aiša, radijallahu anha, kazala: “Tako mi Allaha, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.” Stalni kolegij je upitan o propisu rukovanja stranca sa staricom, pa je odgovorio: “Nije dozvoljeno starici ni drugim ženama rukovanje sa strancem, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ‘Ja se ne rukujem sa ženama’.“ (Vidjeti: Fetaval-ledžnetid-daime, 17/47.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE