14 C
Sarajevo
PočetnaBrakO višeženstvu

O višeženstvu

Pitanje:

Neki ljudi kažu da sklapanje braka sa više žena nije legitimno i da nije propisno izuzev čovjeku koji pod svojim starateljstvom ima žene sirote i boji se da neće biti pravedan. Taj čovjek može oženiti majku ili jednu od njenih kćerki. Ovaj stav argumentiraju riječima Uzvišenog Allaha: “Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četri.” (En-Nisa, 3)

Molimo vašu eminenciju da nam pojasni ono što je ispravno u vezi s tim.

Odgovor:

Ovo je neispravan stav, a značenje ajeta jeste da će čovjek u čijem je starateljstvu žena sirota, a boji se da joj ne može dati mehr kao njoj sličnoj ženi, potražiti drugu ženu za ženidbu. Žena je mnogo i Uzvišeni Allah nije u tome odredio ograničenja. Ajet aludira na legitimnost ženidbe sa dvije, tri ili četiri žene, jer se time postiže potpunija čednost, čuvanje pogleda i spolnog organa i to je uzrok uvećanja potomstva, kreposti mnogih žena, dobročinstva prema njima i njihove materijalne skrbi.

Nema sumnje da je za ženu bolje da muža dijeli sa jednom, dvije ili tri žene, nego da je uopće bez muža. Naravno, uvjet za to jeste pravičnost i mogućnost. Onaj ko se boji da neće biti pravičan, zadovoljit će se ženidbom jednom ženom i onima koje su u njegovom posjedu. Na ovo ukazuje i to podupire praksa Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio oženjen sa devet žena u trenutku kada je umro.

Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.” (El-Ahzab, 21)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svom ummetu pojasnio je da nikome od njih nije dozvoljeno da oženi više od četiri žene. Tako se saznalo da oponašanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pitanju ženidbe može biti samo ženidba sa četiri ili manje žena. Ženidba sa više od četiri žene bila je specifičnost samo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Šejh Ibn Baz

Fetve o ženskim pitanjima, str. 116, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE