16 C
Sarajevo
PočetnaNamazMože li se poslije vitr namaza klanjati nafila?

Može li se poslije vitr namaza klanjati nafila?

Pitanje:

Može li se poslije vitr-namaza klanjati dobrovoljni noćni namaz do nastupanja vremena sabah namaza, ako je vitr namaz već klanjan prije dvanaest sati? Allah dž.š.vas nagradio.

Odgovor:

Pogledamo li u knjige fikha, vidjet ćemo da su se islamski učenjaci razišli u ovom pitanju – kako da postupi čovjek koji je klanjao vitre i želi da nakon toga klanja nafilu. Razlog njihovog razilaženja je shvatanje hadisa iz ovog poglavlja. U ovom poglavlju postoji nekoliko hadisa koji na prvi pogled izgledaju kontradiktorni. A, poznate su izjave učenjaka koji su kazali da dva hadisa koja su vjerodostojna ne mogu biti kontradiktorna, jer ih je rekao onaj koji ne govori po hiru svome, te kontradiktornost može biti samo prividna, nastala kao plod pomanjkanja znanja i razumijevanja

Hadisi iz ovog poglavlja, čije je shvatanje uzrokovalo razilaženje učenjaka, su sljedeći

Hadis Ibn Omera, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik kazao: ”Neka vam vitre budu zadnji namaz koji klanjate noću.” (Buharija i Muslim

Takoðer, hadis Tarika ibn Kajsa ibn Talka koji prenosi od svoga oca Talka ibn Alija, r.a., da je Poslanik kazao: ”Ne klanjajte u jednoj noći dva puta vitr-namaz.“ (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i dr., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani

I treći hadis jeste hadis Aiše, r.a., da je Poslanik klanjao trinaest rekata noćnog namaza, tako što bi klanjao osam rekata, a zatim vitre, potom bi klanjao dva rekata sjedeći, i kada bi želio da učini ruku’, ustao bi i učinio ruku’, a zatim bi klanjao dva rekata sabahskih sunneta izmeðu ezana i ikameta. (Muslim

U prvom hadisu, hadisu Ibn Omera, imamo naredbu da vitre budu zadnji namaz koji čovjek klanja noću.

Zbog ovog hadisa i naredbe u njemu veliki broj učenjaka smatrao je da će čovjek koji želi da klanja nafilu, nakon što je klanjao vitre, prvo klanjati jedan rekat kako bi učinio parnim vitre koje je klanjao, a nakon toga će klanjati koliko želi rekata nafile, a zatim će klanjati vitre.

Preneseno je da su ovog stava bili: Alija, r.a., Usame, r.a., Ebu Hurejre, r.a., Omer, r.a., Osman, r.a., Ibn Omer, r.a., Ibn Abbas, r.a., Ibn Mes'ud, r.a., Amr ibn Mejmun, Ibn Sirin, Ishak i dr. Oni su zauzeli ovaj stav jer su smatrali da trebaju paziti na dvije stvari: da vitr-namaz bude zadnje što se klanja i da se vitre ne klanjaju dva puta.

Drugi hadis, hadis Talka, r.a., ukazuje nam da čovjek koji klanja vitre, pa se probudi i želi da klanja nafilu – klanjat će nafilu, ali neće ponovo klanjati vitr-namaz, jer je, shodno hadisu Ibn Omera r.a., Poslanik zabranio da se u jednoj noći klanjaju vitre dva puta

Treći hadis, hadis Aiše, r.a., bio je razlog što su mnogi učenjaci smatrali da je osobi koja klanja vitre, pa se potom probudi i želi da klanja noćnu nafilu –dozvoljeno klanjati koliko želi rekata nafile, dva po dva, sve do nastupanja zore.

Preneseno je da su tog stava bili: Ebu Bekr, r.a., Ammar, r.a., Sa'd ibn Ebi Vekkas, r.a., Rafia’ ibn Hadidž, r.a., Talk ibn Alij, r.a., Aiša, r.a., Alkame, Tavus, Seid ibn Musejjib, Ša'bij, Nehai, Seid ibn Džubejr, Mekhul, Hasan el-Basri, Sufjan es-Sevri, Malik, Ibn Mubarek, Evzai, Šafija, Ebu Sevr, na tome je i fetva Stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji

Smatram, a Allah najbolje zna, da je najispravnije mišljenje da je dozvoljeno klanjati nafilu nakon klanjanih vitara, jer je to činio Allahov Poslanik. Svakako da čovjek treba da pazi i da se maksimalno potrudi da vitr-namaz bude zadnja nafila koju klanja noću. Ali, ako bi se dogodilo da klanja vitr-namaz i nakon toga bude želio da klanja noćnu nafilu, smatram da je dozvoljeno da klanja koliko želi, dva po dva rekata – i to bez klanjanja jednog rekata na početku kako bi učinio parnim vitre koje je klanjao. Nije mi poznat argument koji potvrðuje ovaj postupak, zato će se ponašati onako kako smo spomenuli. U ovom mišljenju je ispravno usmjerenje i shvatanje svih argumenata u ovom poglavlju. A Allah najbolje zna

Odgovorio: Pezić Elvedin, 23. safera 1429. h.g. / 1. 3. 2008. god.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE