15.4 C
Sarajevo
PočetnaNamazMože li čovjek koji je uzeo tejemmum imamiti ljudima koji klanjaju s...

Može li čovjek koji je uzeo tejemmum imamiti ljudima koji klanjaju s abdestom

Pitanje:

Da li čovjek koji je uzeo tejemmum može imamiti ljudima koji klanjaju s abdestom?

Odgovor:

Ako ne postoji šerijatski validno opravdanje za uzimanje tejemmuma, tada je namaz neispravan i imamu i onima koje je predvodio, ako su svjesni toga. A ako imam uzme tejemmum iz opravdanog razloga, dopušteno mu je predvoditi namaz. Amr b. As pripovijedao je: “Bili smo u vojnom pohodu pa sam polucirao u snu; bila je hladnoća, i ja sam se pobojao za zdravlje, uzeo sam tejemmum i predvodio ljude na sabah-namazu. Kada je to čuo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me: ’O Amre, jesi li predvodio ljude džunup?’” Amr je obavijestio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, o svemu što se desilo, pozvavši se na ajet: “I sami sebe ne ubijajte, Allah je, uistinu, prema vama milostiv.” (En-Nisa, 29.) Pa se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, samo nasmijao i nije ništa rekao.(Buharija, kao muallek-predanje, Ebu Davud i Ahmed, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Fethul-Bari, 1/541, od Ibn Hadžera.) Ibn Abbas, radijallahu anhu, predvodio je ljude džunup, prethodno uzevši tejemmum. (Bejheki, 1/234, a Ibn Hadžer predanje smatra ispravnim. Vidjeti: Fethul-Bari, 1/532.)

Imam Bejheki u svome je Sunenu naslovio cjelinu: Čovjek koji je uzeo tejemmum može predvoditi ljude koji su uzeli abdest. Ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija, kao i osnivači pet poznatih pravnih škola. (Vidjeti: Fethul-Kadir, 1/319, El-Munteka, 1/111, El-Medžmu, 4/262, El-Muhalla, 2/143.)

Ibn Kudame u svom kapitalnom djelu El-Mugni, 2/30, naveo je konsenzus pravnika o tom pitanju, ali i drugo je mišljenje poznato. Njega su zastupali: Nehai, Evzai, Jahja b. Seid i Alija b. Ebu Talib, mada je Alijino predanje preneseno slabim lancem prenosilaca, tvrdi Ibn Munzir. (Vidjeti: El-Evsat, 2/68-69.)

U vezi s ovim pitanjem prenesena su dva hadisa koji zabranjuju da čovjek koji je uzeo tejemmum predvodi ljude koji su uzeli abdest. Prenose ih Omer b. Hattab i Džabir b. Abdullah, ali njihova je autentičnost diskutabilna. (Vidjeti: Fethul-Bari, 2/265, od Ibn Redžeba.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE