13.8 C
Sarajevo
PočetnaNamazDa li je obaveza okupati se za džuma-namaz i kada je potrebno...

Da li je obaveza okupati se za džuma-namaz i kada je potrebno okupati se

Pitanje:

Da li se obveznik mora okupati petkom, i da li je mjerodavno kupanje poslije džuma-namaza?

Odgovor:

Islamski učenjaci kupanje petkom ne tretiraju istovjetno. Između ostalih, sljedeći pravnici to smatraju obaveznim: Omer b. Hattab, Ebu Hurejre, Ebu Seid Hudri, Hasan Basri, imam Malik, Ishak b. Rahavej, Ibn Hazm, ali  i neki savremeni učenjaci. Većina pravnika, doduše, kupanje petkom smatra pritvrđenim sunnetom. (Vidjeti: Er-Risala, str. 302-306, od imama Šafije, El-Evsat, 4/38-43, Mealimus-sunen, 1/91, Šerhu Sahihil-Buhari, 2/278-279, od Ibn Bettala, Bidajetul-mudžtehid, 2/348, Fethul-Bari, 2/312, Umdetul-kari, 6/169, Tenvirul-havalik, 1/124-125, i Nejlul-evtar, 1/231.)

Buharija i Muslim zabilježili su da je  Ebu Seid Hudri prenio sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: Kupanje petkom obaveza (vadžib) je svakoj punoljetnoj osobi.” Ova dva muhaddisa zabilježila su Ibn Omerovo, radijallahu anhu, predanje u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko pođe na džuma-namaz, neka se okupa.” Također su zabilježili da Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: Obaveza svakog muslimana jeste da se okupa jedanput sedmično perući glavu i tijelo.” U Nesaijinoj verziji stoji dodatak: “…i to petkom.” A u drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Svaki punoljetnik obavezan je klanjati džuma-namaz, a svako kome je džuma-namaz obavezan mora se okupati.”

Ebu Hurejre je govorio: “Svaki punoljetnik obavezan je okupati se petkom, onako kako se kupa nakon ejakulacije.” (Malik i Ibn Munzir.) Upitan u vezi s kupanjem petkom, Ibn Omer je odgovorio: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je kupanje petkom.” (Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca.)

I ovo je kupanje radi namaza, a ne radi petka kao dana. Otuda, onaj ko se okupa poslije namaza nije izvršio naredbu, po konsenzusu islamskih učenjaka, osim Ibn Hazma: on kaže da je kupanje propisano radi dana, a ne radi namaza. (Vidjeti: El-Istizkar, 2/277, Et-Temhid, 14/151, Fethul-Bari, 2/358, i El-Muhalla, 1/266.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE