7 C
Sarajevo
PočetnaBrakLjubomora supruge čiji muž sjedi sa ženama ...

Ljubomora supruge čiji muž sjedi sa ženama kojima nije mahrem

PITANJE:

Moj suprug, a takva je situacija i sa svim ostalim muškim članovima njegove porodice, ponaša se tako kao da su svi unutar porodice jedni drugima mahremi (sa suprugama svoje braće, strinama,.. itd.). Kada mu spomenem da takvo ponašanje nije dozvoljeno, on odgovara da ne može izmijeniti činjenično stanje i cijelu situaciju. On, isto tako, gleda filmove koji, ponekad, sadržavaju određene negativnosti, te se ljuti na mene zbog opetovanja mojih savjeta da se kloni takve prakse. Od mene zahtijeva da prestanem sa tim uznemiravanjem. Tu su još i neke druge manje negativne navike koje praktikuje, ali je on, ipak, generalno uzevši, jedna fina i dobroćudna osoba. Ja sam mlada i sentimentalna žena i osjećam veliku tugu, ljubomoru i srdžbu. Mlada sam, gledajući na godine, i sebe ponekad nalazim nemoćnom da se uhvatim u koštac sa ovim problemima. Kako da postupim?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Na samom početku molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da te nagradi za ovu tvoju ljubomoru i da ti pomogne u obavljanju dužnosti naređivanja dobra i odvraćanja od zla! Preporučujemo ti da samo nastaviš u pravcu savjetovanja svoga muža i njegove rodbine na jedan fin način, kako bi naišla na dobar prijem kod  njih koji će ih nagnati da napuste ove zabrane. Nadati se da će Allah, dž.š., tvojim sebebom uputiti neke od njih. Na taj način bit će olakšano mijenjanje nabolje i pridržavanje šerijatskih odredbi i kod nekih osoba koje mogu biti slabe zbog sumnje da su nemoćne za bilo kakvu pozitivnu promjenu. Ti se u svom savjetovanju trebaš potpomoći dovom Allahu, dž.š., koju ćeš činiti za one koje savjetuješ i pozivaš dobru, zatim činjenjem dobročinstva prema njima, nepokazivanjem superiornosti i prednosti, već pokazivanjem ljubaznosti i samilosti prema njima. To će biti bliže prijemu i prihvatanju, kao i zadobijanju njihovog poštovanje prema tebi, bez obzira na  tvoju mladost.

Ti, pored već navedenog, trebaš nastojati da se udaljiš od učestvovanja zajedno sa njima u ovim prestupima u koje oni zapadaju, kako se slabost naspram ovih grijeha na taj način ne bi uvukla u tvoju dušu. To posebno vrijedi za gledanje loših filmova koje si spomenula. Vjernik ne može biti siguran za sebe od iskušenja, te zbog toga treba da se potpomaže dovom i udaljavanjem od grijeha.

Što se tiče osjećanja tuge, ljubomore i ljutnje, ona mogu biti tolerisana u granicama Šerijatom zacrtanih normi i ograničenja. Tuga ne smije dovesti do očaja i gubljenja nade ili sličnih osjećanja, kao što Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Pa ne izgaraj od žalosti za njima!” (Fatir, 8.)

Ljutnja i srdžba, isto tako, ne smiju dovesti do odbojnosti onoga ko se poziva prema samom pozivu, pošto je cilj davanja savjeta njegovo popravljanje i mijenjanje na bolje, a ne čovjekovo puko izlijevanje  srdžbe ili ljubomore.

Sve dok je tvoj muž musliman koji klanja i koji je fina osoba, što si ti u svom pitanju i posvjedočila, trebaš se strpiti sa njim i ustrajati u njegovom pozivu! Nadamo se da će te Allah, dž.š., obradovati i razveseliti njegovom uputom i neporočnim ponašanjem.

Možda će razmišljanje o nevoljama i problemima sa kojima su suočene druge žene sa muževima, u situacijama koje su gore i sramotnije od trenutačnog stanja tvoga muža učiniti da grijehe svoga muža posmatraš objektivno i odmjerenije.

Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da nas uputi na Pravi put i da svim ljudima ukaže na ono što On voli i sa čim je zadovoljan! Allah, dž.š., upućuje na Pravi put.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE