16 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaKrenula sam na umru i prošla sam mikat, a imala sam hajz...

Krenula sam na umru i prošla sam mikat, a imala sam hajz i nisam stupila u ihram. Ostala sam u Mekki dok se nisam očistila od hajza, zatim sam stupila u ihram u Mekki. Da li je ovo dopušteno?

Pitanje:

Krenula sam na umru i prošla sam mikat, a imala sam hajz i nisam stupila u ihram. Ostala sam u Mekki dok se nisam očistila od hajza, zatim sam stupila u ihram u Mekki. Da li je ovo dopušteno, i šta da uradim i šta mi je obaveza?

Odgovor:

Ovo nije dopušteno. Ženi koja hoće obaviti umru nije dopušteno da prođe mikat a da ne stupi u ihram, pa i ako ima hajz. Ona će stupiti u ihram iako ima hajz i njen ihram je ispravan. A dokaz za to jeste slučaj Esme bint Umejs, žene Ebu-Bekra, r.a., koja se porodila, a Resulullah  bio je na Zul-hulejfi radi oprosnog hadždža. Ona je poslala nekoga do njega da ga pitaju šta da radi. Rekao je: “Okupaj se, stavi krpu na spolni organ i obuci ihram.” A krv hajza je kao krv nifasa. Ženi koja ima hajz, a hoće da obavi umru ili hadždž, kažemo da kada dođe u mjesto mikata, da se okupa, da zaštiti svoj spolni organ higijenskim sredstvima i da stupi u ihram bilo za hadždž ili umru. Kada stupi u ihram i stigne u Mekku, neće ići u Harem i neće obilaziti (tavafiti) Ka’bu dok se ne očisti. Zbog toga je rekao Rcsulullah  Aiši, r.a., koja je dobila hajz u vrijeme umre: “Radi sve što rade hadždžije osim tavafa oko Allahove kuće dok se ne očistiš.” (Prenosi Buharija i Muslim.)

Također, u Sahihu Buharije spominje se da je Aiša, r.a., kada se očistila, učinila tavaf oko Allahove kuće i s’aj između Safe i Merve. Ovo dokazuje to da žena koja je stupila u ihram radi hadždža ili umre, a ima hajz ili je dobila hajz prije tavafa, ona ga neće obaviti, niti će obaviti s’aj dok se ne očisti i okupa. Međutim, ako je obavila tavaf čista, i nakon što je završila tavaf dobije hajz, nastavit će s obavljanjem s’aja iako ima hajz, odrezat će kosu i završiti s umrom zato što za s’aj između Safe i Merve nije uslov čistoća.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE