25.5 C
Sarajevo
PočetnaKurban i akikaKlanje akike za odraslo dijete

Klanje akike za odraslo dijete

Pitanje:

Da li se za odraslo dijete može zaklati akika?

Odgovor:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da se akika (ovca za žensko, a dvije ovce za muško dijete, te nadijevanje imena i brijanje glave) čini sedmi dan po rođenju djeteta. (Tirmizi, Ibn Madže i Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Kada je riječ o obrezivanju sedmi dan, u tom kontekstu navode se dva slaba hadisa koji pojačavaju jedan drugog, i nema smetnje postupati prema njima. (Vidjeti: Temmamul-minna, str. 67-68.) Šafijski autoriteti smatraju obrezivanje sedmi dan pohvalnim. (Vidjeti: El-Medžmu, 1/367-369.) Po mišljenju  malikijske i hanbelijske pravne škole, pokuđeno je obrezati dijete sedmi dan. (Vidjeti: Et-Temhid, 21/61, El-Kavaninul-fikhijje, str. 129, El-Minhadž, 3/148, Fethul-Bari, 10/342-343, El-Insaf, 1/125, Keššaful-kina, 1/80 i El-Fevakihud-devani, 2/306.)

Imam Tirmizi zapisao je: “Islamski učenjaci smatraju da je lijepo zaklati akiku sedmi dan, a ako se ne učini sedmi, onda četrnaesti dan, odnosno, dvadeset prvi po rođenju djeteta.” (Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 4/24.) U tome je smislu hadis koji je zabilježio imam Taberani sa slabim lancem prenosilaca. (Vidjeti: Fethul-Bari, 9/594, i Tuhfetul-ahvezi, 5/78.)

Međutim, kome se akika ne zakolje sedmi dan, ako Bog da, ne smeta to učiniti kasnije, jer Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sebi zaklao akiku nakon što je primio Objavu. (Abdurrezzak, 4/329, i Bejheki, 9/300. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 6/502. Mnogi hadiski eksperti su, ipak, prigovorili vjerodostojnosti ove predaje.)

Hasan Basri govorio je: “Ako ti ne bude zaklana akika, učini to sam, makar već odrastao.” (Ibn Hazm, 7/528, s dobrim lancem prenosilaca.)

Ako roditelji ne zakolju akiku, čovjek to nije obavezan za sebe uraditi, a ako učini, bit će nagrađen, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE

Umjerenost u vjeri

Stari Mushaf