13.8 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaVrednovanje Mekke nad Medinom

Vrednovanje Mekke nad Medinom

Pitanje:

Da li je bolja Mekka ili Medina?

Odgovor:

Mekka i Medina su dva sveta grada i, po konsenzusu islamskih učenjaka, smatraju se najboljim mjestima. I Mekka i Medina imaju svoje vrline i odlike koje nemaju druga mjesta. U tom kontekstu navode se brojni hadisi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islamski učenjaci razilaze se u mišljenju da li je bolja Mekka od Medina. Većina islamskih učenjaka smatra da je Mekka bolja od Medine. To je stav Ataa, učenjaka šafijske pravne škole, Ibn Hazma, Ibn Tejmijje, većine učenjaka hanbelijske pravne škole, učenjaka Mekke, Kufe i nekih drugih islamskih autoriteta. (Vidjeti: Et-Temhid, 2/289, i 6/18, El-Muhalla, 7/279, El-Medžmu, 8/369, i El-Minhadž, 9/137, Medžmu'ul-fetava, 27/24, El-Insaf, 3/368 i 3/562, Tuhfetul-ahvezi, 10/327.) Dokaz za to jeste hadis u kojem se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obraća Mekki govoreći: “Tako mi Allaha, ti si najbolje mjesto na Allahovoj Zemlji i Allahu najdraže mjesto, i da me moj narod nije istjerao, nikada te ne bih napustio. (Ahmed, Tirmizi, Darimi i Tahavi, 3/328. Ovaj hadis ispravnim smatraju: Tirmizi, Ibn Abdulberr, Ibn Hazm, Ibn Tejmijje, Ibn Hadžer i Albani. Vidjeti: El-Muhalla, 7/289, Et-Temhid, 2/288, Medžmu'ul-fetava, 27/24, Fethul-Bari, 3/67, i Miškatul-mesabih, 2/832.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  upitao je ashabe na Oprosnom hadždžu: “Koja je zemlja najsvetija? “Ova naša zemlja (Mekka)”, odgovorili su. (Ibn Ebu Šejbe, 7/453/37154, Ahmed, 3/313/14405, Ibn Ebu Asim, u djelu El-Ahadu vel-mesani, 3/11/1298, i Ibn Hazm, 7/288. Šejh Albani je ovaj hadis ocijenio ispravnim. Vidjeti: Hadždžetun-Nebi, str. 88.) Svemogući Allah se u Kur’anu dva puta zakleo Mekkom. Namaz u Mekki vrijedi kao sto hiljada namaza, dok namaz u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji vrijedi kao hiljadu namaza. Uzvišeni Allah učinio je Mekku kiblom prema kojoj se vjernici okreću u namazima i mjestom na kojem obavljaju hadždž i ‘umru. Ove činjenice ukazuju nam da je Mekka odlikovana nad Medinom. Imam Sujuti napisao je posebnu studiju vezanu za ovo pitanje. (Vidjeti: Tuhfetul-ahvezi, 10/327.) Učenjaci su jednoglasni da je hadis koji se pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Moj Allahu, izveo si me iz meni najdražeg mjesta, pa nastani me u Tebi najdražem mjestu!” – apokrifan. (Hakim, 3/4/4261. Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 27/25, Telhisul-mustedrek, 3/4, i Kešful-hafa, 1/213.)

Međutim, nije ispravno voditi posebne rasprave o ovom pitanju, jer se radi o raspravljanju za koje nisu vezani posebni propisi, kako tvrdi imam Ševkani. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 5/36.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE