13 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaIskup od zabranjenog uživanja

Iskup od zabranjenog uživanja

PITANJE:

Imam jedno ozbiljno pitanje. Islam sam prihvatio prije dvije godine. Nailazim na velike probleme u kontroli svojih spolni odnosualnih želja. Prije prihvatanja islama nisam, definitivno, imao nikakvih spolni odnosualnih iskustava, ali sam, u posljednje vrijeme, počeo da činim neke zabranjene stvari. Jedna od njih je i ta da sam, u tri navrata, platio prostitutkama kako bi vodili oralni spolni odnos. To je sve što sam učinio, budući da nisam upražnjavao prirodni oblik spolni odnosa ni sa jednom ženom. Da li se oralni spolni odnos smatra bludom i da li se ja smatram bludnikom? Da li se ja i dalje  mogu smatrati muslimanom? Šta treba da činim kako bi prestao sa dosadašnjom praksom?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š. Nema nikakve sumnje da je ono što si učinio haram i veliki grijeh, makar i ne dostiglo stepen bluda koji za sobom povlači had, odnosno šerijatsku sankciju. Ti moraš, što prije, učiniti iskrenu tevbu i pokajanje Uzvišenom Allahu, dž.š. Moraš, također, smjesta  prestati sa činjenjem ovog grijeha,  pokajati se  za učinjeno, te  čvrsto donijeti odluku da se nećeš vraćati na stare staze. Nastoj da izbjegavaš loše društvo i takve prijatelje, kao i mjesta njihovog okupljanja, obaraj svoj pogled i izbjegavaj društvo stranih žena. Ako budeš iskreno zatražio oprosta od Allaha, dž.š., On će ti oprostiti tvoje grijehe. Ti se još smatraš muslimanom, ali si činjenjem ovog grijeha pokazao svoju neposlušnost  prema svom Gospodaru. Vrati se svome Gospodaru, zatraži od Njega oprosta za učinjeno i povećaj broj dobrih djela kako bi se iskupio za svoj grijeh. Prihvati čedno ponašanje i požuri sa šerijatskim brakom. Na kraju ćemo ti pokloniti ovu priču kako bi iz nje mogao izvući pouku:

Abdullah ibn Mesud, r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. te mu spomenuo kako je imao zabranjeni užitak sa nekom ženom. Radilo se otprilike o poljubcu, milovanju ili nečemu sličnom. Na taj način kao da je želio da pita za iskupljenje od počinjenog. U drugoj predaji ovog istog hadisa stoji: “Neki čovjek je imao zabranjeni užitak sa ženom koji je bio manji od bluda. Otišao je Omeru ibnul-Hattabu, r.a., koji je taj čin smatrao velikim. Zatim je otišao do Ebu Bekra, r.a., pa je i on reagovao na identičan način. Nakon toga je otišao do Allahovog Poslanika, s.a.v.s. pa je Uzvišeni Allah, dž.š., objavio sljedeći ajet: ‘I obavljaj namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela, zaista, poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.'” (Hud, 114.)

Ibn Mesud, r.a., nastavi i reče: “Čovjek je tada rekao: ‘Je li se ovo odnosi samo na mene, Allahov poslaniče?’ ‘Odnosi se na sve one koji to počine od mog ummeta’, odgovori Allahov Poslanik, s.a.v.s.” (Muslim u Sahihu, hadis br. 4963.)

U drugom rivajetu od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se kaže: “Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. obraćajući mu se riječima: ‘Allahov Poslaniče, ja sam milovao jednu ženu na kraju grada i uživao sa njom zabranjene užitke, ali nisam počinio blud. Evo me sada, pa mi presudi kako hoćeš i želiš.’ Omer, r.a., mu reče: ‘Nakon što te je Allah, dž.š., sakrio, da si i ti sebe prikrio!’ Ibn Mesud, r.a., reče: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s. mu ništa ne odgovori, pa čovjek ustade i ode. Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s. poslao drugog čovjeka da ga zovne i vrati, pa mu je proučio ovaj ajet: ‘I obavljaj namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela, zaista, poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.’ Neko od prisutnih reče: ‘Allahov Poslaniče, s.a.v.s. je li ovo specijalno za njega?’ ‘Nije, nego ovo vrijedi za sve muslimane’, odgovori Allahov Poslanik, s.a.v.s.” (Muslim u Sahihu, hadis br.4964.)

Allah, dž.š., najbolje zna.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE