20 C
Sarajevo
PočetnaZekat i sadakaDavanje zekata na imetak jetima i luđaka

Davanje zekata na imetak jetima i luđaka

PITANJE:

Da li je obavezan zekat na imetak jetima i luđaka?

ODGOVOR:

Da, obaveza je davati zekat na imetak jetima (Jetim je onaj ko je ostao bez oca prije punoljetnosti, a nakon što postane punoljetan se ne smatra više jetimom) i luđaka ako su spomenute osobe muslimani, slobodni i potpuni vlasnici svog imetka.

Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da onaj ko preuzme staranje o siročetu koje posjeduje imetak, treba trgovati s tim imetkom (neka ga umnožava), u suprotnom zekat neće ostaviti ništa. Imam Malik u djelu ‘Muvetta’ od ‘Abdur – Rahmana b. Kasima, a ovaj od svog oca, da je rekao: “Aiša, radijallahu anha, se starala o mom bratu i meni kao siročadima i na naš imetak je izdvajala zekat.”

Prenosi Ibn – Munzir da su ‘Alija, Ibn – Omer, Džabir, Aiša i Hasan b. ‘Ali, radijallahu anhum, bili stava da je obaveza davati zekat na imetak ove dvije kategorije ljudi. (“Fetava islamijje”, 2/72.)

STALNA KOMISIJA ZA ŠERIJATSKA PITANJA (FETVE)

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE