16 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDa li je muškarcima dopušteno igrati i plesati na svadbenim i drugim...

Da li je muškarcima dopušteno igrati i plesati na svadbenim i drugim proslavama

Pitanje:

Da li je muškarcima dopušteno igrati i plesati na svadbenim i drugim proslavama?

Odgovor:

U prva tri stoljeća islama muškarci nisu igrali, niti je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio ashabe da se raduju na takav način. Ovo zlo doživljava svoju kulminaciju kada se ples ili uvrtanje ramenima smatra ibadetom koji čovjeka približava Allahu. Da je u tome bilo kakva dobra, prve generacije bi nas, sigurno, pretekle u tome.

Ibnul-Kajjim kaže: “Nije bilo poznato u prva tri stoljeća ni u Medini, ni u Mekki, ni u Šamu, ni u Jemenu, ni u Egiptu, ni u Horosanu, ni u Iraku da su se ljudi iskupljali i slušali muziku (…), niti je između njih iko plesao.” (Vidjeti: Risaletus-sema, str. 325, od Ibnul-Kajjima.)

Ibn Akil Hanbeli smatra da je ples zabranjen ajetom u kojem Uzvišeni kaže: I ne hodi po zemlji nadmeno…” (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 10/268. El-Isra, 37.) Imam Sanani govorio je: “Ples i aplaudiranje simboli su velikih grješnika i pokvarenjaka.” (Vidjeti: Subulus-selam, 3/131.) Prvi ko je izmislio ples jeste Samiri i njegovi sljedbenici kada su se odmetnuli i počeli obožavati tele. (Vidjeti: Avnul-Mabud, 13/187.) Islamski učenjaci žestoko su osudili takav postupak. (Vidjeti: El-Medhal, 3/117, od Ibnul-Hadždža, Telbisu Iblis, str. 230, Medžmatul-fetava, 11/325, i Es-Silsiletus-sahiha, 3/307.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE