15.4 C
Sarajevo
PočetnaHadždžStatus onoga koji odgađa obavljanje hadždža a u mogućnosti je obaviti ga

Status onoga koji odgađa obavljanje hadždža a u mogućnosti je obaviti ga

Pitanje:

Da li je grješan onaj ko može obaviti hadždž, ali ga odgodi za sljedeću godinu?

Odgovor:

Islamski učenjaci razilaze se o pitanju da li je hadždž obavezno obaviti odmah po ispunjavanju uvjeta ili se može bezrazložno odgoditi za jednu ili više godina. Ovo se pitanje odnosi na islamsku jurisprudenciju i stav učenjaka prema vremenski nedefiniranim naredbama: moraju li se izvršiti prvom prilikom, ili su, jednostavno, životna obaveza. Veliki dio islamskih učenjaka smatra da se te naredbe moraju izvršavati prvom prilikom. (Vidjeti: El-Mustasfa, str. 215, Zadul-mead, 3/307, Muzekkiretu usulil-fikh, str. 306-307, i El-Muhezzeb, 3/1385, od šejha Abdulkerima Nemle.)

Nesumnjivo, preče je i bolje požuriti s obavljanjem hadždža, jer čovjek ne zna kada će smrtni čas zakucati na njegova vrata. Onaj ko umre ne obavivši hadždž, a imao je mogućnosti, grješan je po konsenzusu učenjaka. (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 2/237.) Onaj ko požuri s izvršavanjem Allahovih naredbi, makar ne bile vremenski određene, bolji je od onoga koji može a odgađa i odugovlači s njihovim izvršavanjem. Ipak, nijedan islamski učenjak nije proglasio velikim grješnikom onoga ko okasni obaviti hadždž godinu, dvije ili nešto više. (Vidjeti: Et-Temhid, 16/173, i El-Medžmu, 7/74.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE