20 C
Sarajevo
PočetnaNamazSpajanje ikindija-namaza sa džuma-namazom?

Spajanje ikindija-namaza sa džuma-namazom?

Pitanje:

Es-selamu alejkum. Da li je ispravno spajati džumu s ikindijom?

Odgovor:

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Po ovome pitanju postoje dva oprečna mišljenja. Prije svega treba napomenuti da po ovome pitanju nema zabilježenih stavova islamskih učenjaka prvih generacija.Takoðer, nije zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili neko od njegovih ashaba, spajao ikindiju sa džumom. Razlog njihovog nedoticanja ovoga pitanja u to vrijeme leži u sljedećim činjenicama:

– Mjesta kojima se u to vrijeme prolazilo nisu bila naseljena većim brojem stanovništva kao u ovo naše vrijeme, nego se radilo o manjim selima i šatorskim – nomadskim nastambama čiji je broj stanovnika bio vrlo mali, pa stoga i nisu bili obavezni klanjati džumu.

– Musafir nije obavezan klanjati džumu.

– U to vrijeme ljudi zbog velikih vrućina nisu kretali na put u podne, nego rano ujutro, pa zato i nisu dolazili u priliku da spajaju ikindiju sa džumom.

– Prema tome, ni Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovim ashabima nije se desilo da na putovanju klanjaju džumu za onima koji nisu putnici, pa da nastave s putovanjem i oko toga nema nikakvog predanja koje je vezano za ovo pitanje, niti verbalnog niti praktičnog.

Jedan dio islamskih učenjaka ovoga doba stava je da se ikindija ne može spajati sa džumom i svoje mišljenje potkrepljuju sljedećim dokazima:

1. Uzvišeni Allah rekao je: «Vjernicima je propisano da u odreðeno vrijeme namaz obavljaju.» (En-Nisa’, 103.) Prema tome, ko klanja ikindiju u vrijeme džume, klanjao ju je prije vremena i takav namaz nije valjan.
2. Nije zabilježeno da su Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi spajali ikindiju sa džumom.
3. Nije ispravno porediti spajanje podne-namaza i ikindije sa spajanjem džume i ikindije, jer izmeðu džume i podne-namaza postoje mnoge razlike.

Drugi dio učenjaka zastupa mišljenje da je dozvoljeno spojiti ikindija-namaz sa džumom u prvom vremenu (vremenu džume). To je mišljenje šafijskih učenjaka i poznatije mišljenje kod hanbelijskih učenjaka, a svoj stav obrazlažu činjenicom da je džuma zamjena za podne-namaz, i u islamskom pravu (fikhu) poznato je da zamjena uzima isti propis kao i ono što je zamijenjeno. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nikada imao priliku da klanja džumu na putovanju, niti ju je i za kim klanjao na putovanju, pa kako možemo uopće kazati da nije bila njegova praksa da spaja ikindiju i džuma-namaz?

Po ovome pitanju moramo se obratiti na osnove Šerijata i na njegove intencije, te na osnovu ove mes'ele (pitanja) u Kur'anu i sunnetu. Razlog zbog kojeg je dozvoljeno spojiti podne i ikidiju je olakšica vjernicima, a potreba za tom olakšicom postoji i u ovome slučaju.

Prema tome, spojiti ikindija-namaz sa džuma-namazom je dozvoljeno jer ne postoji jasan i kategoričan dokaz koji to zabranjuje. Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdulvaris Ribo

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE