15 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiRukovanje ili grljenje gosta

Rukovanje ili grljenje gosta

Pitanje:

Treba li čovjek svakog gosta koji mu dođe zagrliti ili je dovoljno rukovati se?

Odgovor:

Gost će, prije svega, nazvati selam domaćinu, a ovaj će odgovoriti na selam ljepšim od onoga koji mu je upućen. Uzvišeni Allah kaže: “Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili pozdrav uzvratite…” (En-Nisa, 86.) Ako se rukuju, u svoju su korist to učinili. Bera b. Azib prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se dva muslimana sretnu i rukuju, bit će im oprošteno prije nego što se rastanu.” (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Bejheki, 7/160/13571, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/56-59.)

Katade je upitao Enesa b. Malika da li su se ashabi rukovali, na šta je odgovorio: “Jesu.” (Šerhul-Buhari, 22/99, od imama Kermanija.) Imam Nevevi napominje: “Rukovanje prilikom susreta je sunnet, i to svi učenjaci kažu.” (Vidjeti: Avnul-Mabud, 14/81.) Ibn Bettal tvrdi da je rukovanje pohvalna stvar po većini učenjaka. (Vidjeti: Šerhul-Buhari, 9/44, od Ibn Bettala.)

Kada je riječ o grljenju (muâneka), to se čini samo kada se putnik vrati s puta, odnosno osoba nakon dugog odsustva. Enes b. Malik govorio je: “Kada bi sretali jedni druge, ashabi bi se rukovali, a kada bi se vratili s puta, zagrlili bi putnika.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 1/74/97, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 6/303, i Sahihut-tergib, 3/32.)

Imam Buharija u svome je Sahihu i u zbirci El-Edebul-mufred naslovio poglavlje: Grljenje. (Vidjeti: Umdetul-kari, 22/254, i Sahihul-edebil-mufred, str. 371.) Ne treba se grliti prilikom svakog susreta; u tome treba slijediti ashabe, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE