25.5 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaRad žene zajedno s muškarcima

Rad žene zajedno s muškarcima

Pitanje:

Kakav je stav islama o radu žene zajedno s muškarcima?

Odgovor:

Poznato je da izlazak žene zbog rada na poljima na kojima rade muškarci vodi do miješanja s njima. To je veoma opasna pojava, koja ima opasne posljedice, gorke plodove i kobne rezultate. Ona je u suprotnosti sa šerijatom, koji nalaže ženi da boravi u kući i da obavlja poslove specifične za nju i koje joj je Uzvišeni Allah po prirodi odredio, kako bi bila daleko od miješanja s muškarcima.
Jasni i vjerodostojni dokazi koji zabranjuju osamljivanje muškarca sa ženom kojoj nije mahrem, gledanje u nju i sredstva koja vode u ono što je Allah, dž. š., zabranio, jesu mnogobrojni, jasni i nalažu zabranu miješanja žena i muškaraca i sve što ima loše posljedice. Neki od tih dokaza jesu sljedeći:

1) Iz Kur’ana:

”U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegovog slušajte! Allah želi da od vas grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrosti, koji se kazuju u dovama vašim. Allah je, uistinu, dobar i sve zna.” (El-Ahzab, 33)
“O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59)

“Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih…” (En-Nur, 30–31)

“A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53)

2) Iz sunneta:

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se toga da ulazite kod žena (misli na one kojima čovjek nije mahrem)!” Upitan je: “Allahov Poslaniče, a šta kažeš za djevera?” Odgovorio je: “Djever je smrt!”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je općenito osamljivanje sa ženom kojoj muškarac nije mahrem i rekao: “Doista, treći sa njima dvoje jeste šejtan!”
On je zabranio ženi putovati bez pratnje mahrema, sprečavajući tako sredstva koja vode do nereda (fesada), zatvarajući vrata grijeha i iskorjenjujući uzroke zla i čuvajući oba roda (muški i ženski) od šejtanskih spletki. Zbog toga, od njega se navodi vjerodostojno predanje u kojem kaže: “Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena, jer prva smutnja među Izraelćanima bila je zbog žena.” I kaže: “Poslije mene svom ummetu nisam ostavio veću smutnju (iskušenje), štetniju za muškarce, od žena.”
Ovi ajeti i hadisi nedvosmislenog su i jasnog značenja u pogledu obaveznosti udaljavanja od miješanja (muškarca i žene) koji uzrokuje rušenje porodica i razaranje zajednica.

Ako pogledamo položaj žene u nekim islamskim zemljama, vidjet ćemo da je ona postala profanisani predmet omalovažavanja, zbog toga što je izvedena iz svoje kuće i zaposlena poslovima koji joj ne odgovaraju.

Inteligencija u tim zemljama, kao i u zapadnim zemljama, proklamuje obaveznost vraćanja ženi njene prirodne uloge koju joj je odredio Uzvišeni Allah, i za koju ju je konstituisao tjelesno i umno. Polje djelovanja žene u kući ili u obrazovanju i slično, što je specifično za žene, dovoljno je i može nadomjestiti zapošljavanje žena na poljima na kojima rade muškarci. Nažalost, te proklamacije došle su sa zakašnjenjem.

Molimo Uzvišenog Allaha da čuva našu zemlju i sve druge muslimanske zemlje od neprijateljskih razarajućih spletki i zavjera i da uputi sve odgovorne ljude i publiciste da ljudima ukazuju na ono što će im popraviti njihova stanja na ovom i na drugom svijetu. Tako će izvršavati zapovijedi svoga Gospodara i Stvoritelja, koji zna ono u čemu je njihova korist. Allaha molimo i da uputi odgovorne ljude u islamskim zemljama na sve ono u čemu je dobrobit ljudi i država, na ovom i na drugom svijetu, i da nas, i njih i sve muslimane, sačuva od zabluda smutnje i uzroka kazne. Doista je On garant toga i On to može!

Šejh Ibn Baz

Fetve o ženskim pitanjima, str. 156, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE