14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjePostoji li ajet koji podupire sufizam kao ispravno učenje i doktrinu?

Postoji li ajet koji podupire sufizam kao ispravno učenje i doktrinu?

Pitanje:

Da li biste nam mogli protumačiti 69. ajet sure En-Nisa? Pojedinci smatraju da je upravo ovaj ajet dozvolio ljudima sufizam kao (jedan) ispravan pravac u islamu?

Odgovor:

Ajet koji je spomenut u pitanju jesu riječi Allaha, dž. š.: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” (En-Nisa, 69)
Ibn Kesir, r. a., u tumačenju ovoga ajeta kaže sljedeće: “Tj. ko bude radio ono što su naredili Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a bude se klonio onoga što su oni zabranili, Uzvišeni Allah uvest će ga u kuću Svoje plemenitosti i darežljivosti i uvest će ga u društvo vjerovjesnika i onih koji slijede po svom položaju, a to su pravednici, zatim šehidi. Poslije njih slijede ostali vjernici, odnosno dobri ljudi koji su bili dobri u svom javnom i tajnom životu. Na kraju ih je Uzvišeni Allah pohvalio riječima: “A kako će oni divni drugovi biti!”
Buhari prenosi od Aiše, r. a., da je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Nema nijednog poslanika, alejhimus-selam, koji je bio na samrtnoj postelji, a da mu nije dato da bira između dunjaluka i ahireta.’ To je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao za vrijeme bolesti u kojoj je preselio na bolji svijet, a zatim ga je obuzela žestoka promuklost, pa sam ga čula kako uči: ‘…u društvu onih koje je Allah obasuo blagodatima od vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi.’ Iz ovoga sam shvatila da mu je već ponuđeno da napravi izbor.” (Vidjeti: Tefsirul-Kur’anil-azim)
Zatim Ibn Kesir navodi nekoliko predaja koje govore o povodu objave ovoga ajeta, a onda dodaje: “Mnogo važnije od svega navedenog jeste radosna vijest, spomenuta u poznatim hadiskim zbirkama i to mutevatir predajom preko skupine ashaba, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan šta će se desiti sa čovjekom koji voli određene ljude, ali nije dostigao njihov stepen u pogledu činjenja dobrih djela, pa je odgovorio: “Čovjek će biti sa onima koje bude volio!” Enes b. Malik, r. a., rekao je: “Ništa se nije moglo porediti sa radošću ashaba koju je inicirao ovaj hadis. Volim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellems, Ebu Bekra, Omera, i nadam se da će me Uzvišeni Allah proživjeti zajedno sa njima, iako se ne mogu porediti sa njihovim životnim djelom.” (Tefsirul-Kur’anil-azim)
U ovom ajetu, kao što vidite, nema nikakvog opravdanja i osnove za sufizam i njegovo učenje. Ako sufije govore istinu, neka se pokore Allahu, dž. š., i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i neka se drže onoga što je On propisao, kao što to  ajet napominje, kako bi na taj način bili od onih koji su spašeni. Sufije tvrde da  evlije poznaju gajb stvari koje poznaje samo Allah, dž. š.; svoje obraćanje mrtvima za pomoć i činjenje tavafa oko turbeta i mezara smatraju ibadetom i dobrim djelom, a traženje pomoći od nekog drugog mimo Allaha, dž. š., kufr je i širk; govore da im Allah, dž. š., objavljuje određene stvari koje ubacuje u njihova srca, a koje su dodatak u odnosu na Kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; smatraju da odabrani nisu obavezni pridržavati se šerijatskih propisa koji su, po njihovom mišljenju, obavezni za obične ljude; izmišljaju forme zikra kojih se bezrezevno drže, a koje nemaju osnove u Kur’anu i u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon svega, žele biti od onih koji su spašeni – sa vjerovjesnicima i pravednicima. Daleko je, daleko ono čemu se nadaju! Oni su sa šejtanima i mušricima! Molimo Allaha, dž. š., da nam podari oprost  i spas, te da nam u naša srca usadi ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim plemenitim ashabima! Neka nas Allah, dž. š., sastavi sa njima na mjestu u kojem ćemo biti zadovoljni! Doista je On Vladar Svemogući!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 39.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE