15 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiObaveza je odgovoriti na selam

Obaveza je odgovoriti na selam

Pitanje:

Da li je obaveza odgovoriti na selam?

Odgovor:

Izrazita većina islamskih učenjaka smatra da je odgovaranje na selam obaveza. (Vidjeti: Sahihu Ibni Huzejma, 1/104, Et-Temhid, 19/38, Ahkamul-Kur’an, 3/186, od Džessasa.) Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Obaveza muslimana prema muslimanu jeste pet stvari: odgovoriti na selam…” (Buharija i Muslim.)

Ova je obaveza kolektivnog karaktera, što znači da iz skupine ljudi mora odgovoriti samo jedan, a ne svaki pojedinac. Alija prenosi da je Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao: “Dovoljno je da nazove selam jedan čovjek iz skupine koja prolazi, a da odgovori jedan čovjek od onih koji sjede.” (Ebu Davud i Bejheki, 9/83/17964, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1330, Es-Silsiletus-sahiha, 3/401, i Irvaul-galil, 3/242/778.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE